Solceller, batteripack plus mjukvara förvandlar hushåll till minikraftverk

blinkande solInte ovanligt att vissa frågor ligger och gnager i bakhuvudet men att ett kraftigt omvärldsbrus gör att de liksom inte riktigt orkar ta sig upp till högre medvetandeskikt.

Rådande läge för solpanelskonfigurationer för hushåll är för mej just en sådan fråga. I nuläget erbjuds man som köpare av solpaneler endast två alternativ, antingen väljer man ett ”offgriddsystem”, ett självförsörjande system med batterier men  utan export av överskottsel till distributionsnät eller ett system utan batterier men med medelbar export av all överskottsel till distributionsnät.

”Offgridsystem” har rent intuitivt en stor attraktionskraft på en gammal systemdissident som t.ex. jag själv. Naturligtvis perfekt för lägen dit distributionsnät inte dragits men i vart fall i tättbebyggda delar av Sydsverige är ju denna belägenhet inte särskilt vanlig.

Vad gäller nätanslutna system utan eget batteripack så gäller intuitivt det motsatta, vedervärdigt för inbitna systemdissidenter men naturligtvis perfekt för ”systemlakejer” som kan koppla upp sej till centrum och samtidigt koppla bort de egna besluts- och viljefakulteterna.

Överbryggningen av den här dikotomin är naturligtvis någon form av hybrid, inte kärnfysik det räcker gott med att tänka, vilja och möjligen dynamisk kontext . En sådan överbryggning skulle möjliggöra både egen ellagring och export samt tidsstyrning av import och export från och till  distributionsnätet. Konstruktionen skulle göra det möjligt inte bara att exportera egen solel vid vald tidpunkt utan även att exportera lagrad nätel  vid tidpunkter då det råder effektbrist i distributionsnäten och höga priser.

Så snubblade jag på lösningen  i Australien vid slösurfning (slösurfning har sina goda poänger). Ett paket med mjukvara från Reposit Power och Teslas Power Wall, installerat av Natural Solar. Jag saxar från webben:

“We want customers to be able to choose the best storage device and have a great user experience from us by trading in energy markets, buying low and selling high and supplying Natural solarthemselves in between.”

The “set and forget” technology – which was tested last year in a series of ARENA-backed trials based in Canberra and the surrounding region, – uses data from inputs including advanced weather forecasting and electricity market pricing to decide whether to store solar generated energy in the battery during the day or sell it back to the grid at a profit.

For example, when energy prices drop overnight and the system predicts low solar generation the following day GridCredits takes electricity from the grid to charge the batteries.

Sim Sala Bim.

Batterier revolutionerar elinfrastrukturen

 
Då och då hör man från försvarare av den bestående ordningen att det finns ett tak för hur mycket vind- och solkraft som kan installeras. Över en viss andel sol- och vindel uppstår det ohanterbara obalanser i elförsörjningen beroende på ojämnheter i leveranser från vind- och solproducerad el. En långt driven utbyggnad av uthållig elproduktion skulle alltså enl detta synsätt tvinga fram stora investeringar i, kanske, fossilbaserad standbykapacitet. Fel! Obalanser ska kunna hanteras med  energilagring.

ABB arbetar med de här frågorna men någon stor diskussion har inte synts till ännu om alternativa utformningar av stam- och distributionsnät som integrerar stora buffertar av energilagringkapacitet.

Men förmodligen har vi här en gamechanger på gång, inte särskilt uppmärksammad i Sverige, trots våra gedigna historiska industrimeriter i form av ASEA inom kraftöverföringsområdet.

Elon Musk och Tesla upp på arenan. Från lyxelbilar tar Tesla nu ett jättekliv in i energilagring.

En no-brainer egentligen, det handlar inte om någon genial ny teknik, det handlar bara om att kombinera det befintliga och skala upp det på global nivå, alltså paketera de litiumbatterier som används för elbilar, kombinera med viss enklare mjukvara, lägga till omvandling till växelström och sätta in i ett snyggt chassi och lansera globalt.

Tanken kan tänkas av en niondeklassare. Ändå har detta paket inte realiserats förrän nu. Här anar man stora trögheter hos de etablerade branschföretagen.

Enkel och relativt billig energilagring är förmodligen också nyckeln till elektrifiering av stora delar av utvecklingsvärlden. Energilagring i kombination med framförallt solceller och off grid lösningar (distributionsnätsfristående solenergiförsörjning) gör att utvecklingsländer kan hoppa över det investerings- och landtunga projektet att bygga stora infrastrukturer med stam- och distributionsnät. Precis på samma sätt som man med mobiltelefonin har kunnat hoppa över att bygga telefonnät i många utvecklingsländer.  En del branschdinosaurier får nu se upp.

I videon ovan presenterar Teslas VD batteripaketen.