Panama pappiren, Julian Assange har synpunkter

Försökte precis lägga upp en Al Jazeera intervju ang Panama pappren med Assange här på de Gröna bloggarna. Fick felmeddelande att videon för närvarande var otillgänglig. Märkligt för jag har lagt upp den på min Facebook sida och där är intervjun minsann tillgänglig. Facebook. Johan Schiff, hör gärna av dej!

Assange är ju med Wikileaks Grand Old Man inom läckagegebitet och ingen kan väl vara mer lämplig än han att kommentera Panama pappren. Assange huvudkritik handlar om att det konsortium av journalister som gemensamt bearbetat uppgifter i läckan tagit som policy att inte publicera allt material på nätet.

Assange menar att det som en marknadsföringsstrategi av hela materialet är effektivt att initialt låta det läckta handla om enskilda politiker t.ex. Putin eller Cameron eller Islands nu avgångne statsminister.

Men det som avses läckas utgör bara någon promille av det totala materialet. I de återstående 999 promillena döljer sig det verkligt intressanta och för att informationen riktigt ska bita måste i stort sett allt material ut. Detta är huvudkritiken från Assange.

Det finns en global makroaspekt som handlar om att världen nu utrustats med en skattestruktur i två nivåer. En struktur som tillåter en liten extremt rik elit av privatpersoner innefattande mafioso, korrupta politiker samt stora och små företag att undkomma skatt helt och hållet. Alltså total skattefrihet för en global delvis kriminell elit och mer eller mindre hård beskattning av medelklass och de arbetande fattiga.

I intervjun pekar Assange också på att en ökad teknologisk mognad vad gäller digital datahantering och kryptering inom journalistkåren samt ett storskaligt journalistiskt samarbete över gränser är förutsättningar för att läckta uppgifter i stora volymer skall kunna hanteras inom media.

Om man igen tittar lite på det intressanta makroperspektivet så slås man av att en global skattestruktur med en övre skattebefriad nivå för företag samt för extremt rika, korrupta/kriminella individer passar som hand i handske med en alltmer ojämlik global förmögenhets- och inkomstfördelning.

Assange kan naturligtvis inte undgå att ge SVT en släng av sleven. Vilka svenskar och vilka svenska företag döljer sig i materialet, kommer det en uppföljning eller kommer projektet att släppas när väl de smaskiga skandalerna förbrukats massmedialt.

Mörkar SVT känslig information? Vad gör andra svenska massmediaaktörer?

Vad tycker åklagare Eva Finné, min gamla arbetskamrat från Näringsfrihetsombudsmannens kansli, hon som var åklagare nr 2 och la ner förundersökningen mot Assange.

De superrika

Superrerika_bilar

Pikettys siffror är inte bara nuffror dom syns i verkliga livet. SVTs dokumentärer ”De superrika” vars första del kan ses ännu några dagar på SVT Play kittlar oss med interiörer som inte borde överraska men som gör det i alla fall. Var det 108 styckna  pound-sterling miljardärer i Storbritannien, dvs 108 förmögenheter i Storbritannien på över 12 miljarder kronor? Avundsjuk på ett personligt plan? Nix! Knappast, existentiellt/filosofiskt är väl dessa pengastaplar närmast att likna vid jättelika mausoleor.

Någon av de i dokumentärerna intervjuade miljardärerna uttrycker bekymmer för att den accelererande förmögenhetsöverföringen till superrika utgör ett systemfel inom den kapitalistiska ekonomin, dvs det som Piketty säger i sin bok om kapitalet, som leder till punkterade bubblor, depressioner och lågkonjunkturer. Lånefinansierad konsumtion kan i viss mån hålla systemet igång, men det funkar inte hur länge som helst, förr eller senare blir det stopp.

Alltså, huvudet på spiken: de superrika har ett egenintresse av att beskattas hårdare, kanske mycket hårdare, mer preciserade anvisningar för hur detta skall åstadkommas lär vartefter tränga sej fram i den globala politisk/ekonomiska diskussionen. En liten minoritet av miljardärerna  sådana som Gates, Buffett och Zückerberg är några  (dom träffas säkert och snackar) som insett vad klockan är slagen och som därför satt av betydande delar av sina astronomiska förmögenheter till ideella stiftelser.

superrika_montage2Alltid trevligt med miljardärer som tänker lite i samhälleliga banor.  Ideella stiftelser må vara sympatiska men är trixiga eftersom de kan slå blå dunster i ögonen på folk som kan få uppfattningen att nu är problemet fixat när det i själva verket inte är det.

Samtidigt är många rädda för att ökad beskattning av miljardärer kommer att sätta käppar i hjulen på det globala ekonomiska system. Piketty uttrycker en preferens för höjda förmögenhetsskatter. Alla indragningar behöver dock inte ha karaktären av permanenta beskattningar av kapital och kapitalinkomster.

Det går också alldeles utmärkt att tänka sej engångsindragningar typ reformationstidens och t.ex. den franska revolutionens indragningar av kyrko- och klosterförmögenheter eller Karl den XI indragning efter förmyndarregerings och drottning Kristinas enorma och lättsinniga bortskänkande av mark och gods.

Även högerinriktade demokratiska politiker inser rimligen, förr hellre än senare, att en alltför stark global ekonomisk miljardärselit oundvikligen leder till repression och smygfascism eller kanske t.o.m. i tillspetsade lägen till fascistiska kupper i större demokratiska länder.

I åtgärdsprogrammet är global koordination ett nyckelord.