Kamelsväljning utvecklad till skön konst

Så var vi där igen. Övervåld av ordningsvakter med samhällelig våldsrätt. Våldet är otrevligt men brott, även andra brott än våldsbrott, kommer även fortsättningsvis att begås av ordningsvakter, poliser och åklagare. Problemet är vad som händer efter brottet. När de gäller de tre nämnda yrkeskategorierna är regeln – ingenting, i vart fall ingenting som kan beskrivas som en objektiv och ärlig ansträngning att utreda och lagföra brott.

Och egentligen är det inte heller om utredning och lagförande fungerar i just det nu aktuella fallet som är den stora frågan. Problemet är om det finns en kultur av lögn, fusk och mörkläggning inom dessa yrkeskårer som syftar till att skydda kriminella kolleger. Svaret på denna fråga måste bli JA.

Fru Justitia

Det behövs, det har sagts förut och kommer att upprepas att sägas, en oberoende myndighet som utreder och lagför brott inom rättsväsendet. Lagtekniskt är det säkert inte helt lätt att konstruera denna myndighet, men det går naturligtvis om viljan finns. Denna vilja har dock inte funnits.’

Lögn, fusk och våldskulturer inom rättsväsendet skapar inte rättvisa utan orättvisa, undergräver därför tilltron till hela samhällsbygget, där ”check and balances” är en viktig komponent.

Befattningshavare, ordningsvakter, poliser, åklagare och domare som inte utreds och lagförs vid brott producerar obehagliga prejudikat av att kårerna står över lagen.

Denna laglöshet gör att befattningshavare i rättssystemet vet att de kan ”ta ut svängarna rejält”. Att de då också gör det överraskar inte.