Islamiska staten och det hinsides

ParadisetReportage i SR om IS rekrytering från Örebro förorten Vivalla. Det har hunnit bli ett antal unga män från denna förort som dödats i Syrien och Irak.

Pushfaktorer: förortstristess, arbetslöshet, meningslösa pappersplockar jobb och bleka karriärutsikter. Pullfaktorer: nya liv med kalashnikovmakt och utställda paradisbiljetter. Grundfenomenet är gammalt som gatan med sina inslag av såväl masshysteri (korstågs- och 1:a världskrigsrekrytering) som sektmekanismer i t.ex. Livets ord, Jehovas.

Pullfaktorn: paradisbiljetten har ju sitt speciella intresse i ett land som Sverige med vårt Lutherska föflutna, Luther tyngsta kritik mot den dåvarande Katolska Kyrkan handlade om ju avlatssystemet, dvs det system för att med gåvor och botgöringar mot påvlig kvittens försäkra sig om rabatt på tiden i skärselden och hur ställa i utsikt ett snabbt tillträde till paradiset. Luthers ifrågasättande gällde dock, nota bene, inte paradisets eller det hinsides existens i sig, utan metoderna för att ta sig dit.

Dagens majoritetssamhälles argumentet mot IS pullfaktor blir däremot att IS rekryterna är helt fel ute eftersom det över huvud taget inte finns något hinsides och därför inte heller något paradis, IS argumenten synas inte utan avfärdas som irrelevanta. Argumentationsupplägget inbjuder inte till konstruktiv debatt, motståndaren blir avlägsen från båda sidornas utgångspunkter och sannolikheten för avbrutna förhandlingar 100%..

Det är däremot inte svårt att föreställa sig hur en konstruktiv debatt skulle kunna se ut. En sådan skulle givetvis handla om kausalsambanden mellan jordelivets handlingar och det hinsides. En förvisso mycket fruktbarare mylla för konstruktiva diskussioner. Utan att vara jättebra påläst vågar jag en bra slant på på att helt oberoende av om det är Buddha eller Jesus som levererar uppfattningar om dessa kausalsamband så innehåller de alltid  en kärna av etik.

Att begränsa sig till sociologiska infallsvinklar, innebär enl min meing, hur bra case man än verkar kunna ha utgående från Vivalla och andra ställen,  att lämna walk over.