Kommer AI ta över?

Den svenske fysikern och nobelpristagaren Hannes Alvén publicerade år 1966, dvs för mer än ett halvt sekel sedan, boken ”Sagan om den stora datamaskinen”. Jag läste den när den kom ut. Boken som sägs ha blivit en slags kultbok i Silicon Valley, slutar med att datamaskinerna tar makten över människorna. Boken måste ha gjort ett rejält intryck på mej för delar av innehåll och illustrationer sitter fortfarande i skallen.

Nu kallas det för AI, artificial intelligence och vissa tror att dess maktövertagande och förslavande eller utplånande av den mänskliga rasen bara är några decennier bort.
Tunga namn som Elon Musk och Bill Gates och författare som Nick Bostrom hissar varningsflaggan. Det som var en saga för vuxna håller på att bli verklighet. Det gäller att se upp och vidtaga försiktighetsåtgärder.

Mänskligheten eventuella förslavande eller utplånande är förstås ett trauma som förtjänar en och annan reflektion.
Scenariet är att datorerna förväntas först uppnå mänsklig intelligens och kognitiva förmågor för att därefter i exponentiell fart övertrumfa oss i allt. Dramat innehåller viktiga demokratiska, politiska och metafysiska frågor varav framför allt de senare inte alls fått den uppmärksamhet som de borde.

De politiska riskerna är uppenbara med en teknik som sätter medborgarövervakning på steroider, vad som pågår i Google kan förmodas bara vara förnamnet på denna dynamik. Missbruk av AI kan riktas både mot den egna befolkningen och användas i krigföring mot andra nationer och kan i slutändan leda till en global diktatur.

Den metafysiska frågeställningen angrips kanske bäst genom att man först definierar vad en människa är. Saker och ting ställs då på sin spets. Intellektuella stridsformationer som man inte sett sedan upplysningens, Voltaires och franska revolutionens dagar tonar fram. Frågor om själen överlever döden, om det finns en fri vilja, själavandring, limbo, skärseld, himmel och helvete och en del annat smått och gott kommer upp på bordet.

Om det finns en substans som överlever döden kan ingenjören då inympa mänsklig vilja i en dator utan att samtidigt inympa en själ? Verkar enligt min mening ologiskt. Kan AI utan egen vilja, dvs någon slags regeltillämpande maskiner som i och för sig kan föröka sig själva genom att skriva egna program, bli härskare över den mänskliga rasen? Verkar långt ifrån självklart. AI blir i detta fall något mindre existentiellt skrämmande men givetvis ändå extremt farligt.

I den nu pågående diskussionen tas det för givet att AI kommer att göra allt människor kan. Anhängare av icke-materialistiska åskådningar borde här få problem och det borde vid det här laget finnas artikulerade uppfattningar från dessa håll men intet av den varan syns till, har i vart fall inte korsat mitt synfält. Kanske har Dalai Lama sagt nåt – får kollas upp.

Löjligt lågt skadestånd i Emily målet

sexfilm_webbHögsta domstolen höjde skadeståndet till 70 000 kr för smygfilmad sexfilm i det s k  Emily målet.

70 000 kronor må ha en avskräckande effekt på potentiella gärningspersoner men är definitivt på tok för lågt för att utgöra en realistisk skadekompensation. För att komma upp i realistiska skadeståndsbelopp måste summan upp med åtminstone en tiopotens.

Men även 700 000 kronor är för lite pengar med hänsyn till att det är en ung kvinna och att det handlar om väldigt svåra, långvariga och svåröverblickbara skadeverkningar.

Jag menar att nivåerna för ett sådant här allvarligt kränkningsfall bör ligga runt ett par, tre miljoner kronor.

professor i civilrätt_webbHovrättens argumentation för sänkning av tingsrättens skadestånd är pinsam och indikerar att vi har ett problem med kvalitén på folk som gör karriär inom juristyrken.

Den i kvällens nyhetsprogram konsulterade professorn i civilrätt tyckte att skadeståndet kunde varit något högre. Men nöjde sig i nyhetsprogrammet som sagt var med ett tyckande utan resonemang eller  argumentation.

Det skulle inte vara fel att få frågan om rätt skadeståndsnivå belyst på ett teoretiskt mer ambitiöst sätt.

Nej!

Vi skall inte värna om yttrande- och tryckfriheten på ”alla tänkbara sätt”. Det är just detta som är poängen. Om vi värnar om dessa rättigheter , som förvisso skall försvaras, på ”alla tänkbara sätt” så har vi gått i fällan, dvs vi har upphävt rättssamhället, ”rule of law”och då även just de rättigheter som kriget mot terrorn var tänkt att skydda.

Det är förvisso svårt i ett skarpt läge men nödvändigt för demokratins fortlevnad och kräver makthavare med goda nerver, kalla och analytiska huvuden som låter släggan hänga kvar på väggen.

fra

 

 

 

Se upp för mer övervakning i kölvattnet till Charlie Hebdo

abu graibSituationen nu liknar situationen efter den 11e september och ”the twin towers”. Vi vet vad som kom efter. Ett olagligt krig mot Irak.  Det fanns inga WMD, massförstörelse vapen, vilket med all önskvärd pregnas framfördes av Hans Blix i FNs säkerhetsråd.

Hans Blix (chef för FNs vapeninspektörer)  fick dock, i säkerhetsrådet, se sig överkörd och hunsad av en uppblåst och stöddig Collin Powell, amerikansk försvarsminister (som nu tydligen ångrat sig).guantanamo

Sen kom det 2a Irakkriget,  Abu Greib, Guantanamo, ”a few rotten appels” och uppbyggnad av svårsynad ”säkerhetsarkipelag” i USA, osynade FRA leveranser av fiberkommunikation till NSA u.z.w., u.z.w.

Finns all anledning att även fortsättningsvis ha tummen i ögat på storebror och hans glupande övervakningsaptit.