Medför mer sol- och vindel ohanterliga obalanser i kraftsystemet?

 

Kranen i Höganäs

Det beror på det. Inte om vi ställer om kraftöverföringssystemet rejält. Precis som man kan förvänta sej finns det i ett land som trots allt ligger i internationell duktighetstopp för offentliga myndigheter, en plan. Planen är Svenska Kraftnäts plan 2016 – 2025  med investeringar på 45 miljarder kr.

En komplicerande omständighet i sammanhanget är utfasning av kärnkraft. Och förvisso har teoretiskt kärnkraftskramarna en poäng här, tvär avkoppling av kärnkraftsel i kombination med snabbt tillförd sol-och vindel skulle medföra obalanser och driftsstörningar.

Men sannolikheten för ett sådant chockscenario skulle komma att realiseras är i stort sett lika med noll.

Utvecklingen hittills pekar snarast på en rent motsatsscenario. Lite förvånande har faktiskt den till dags dato bortfallna effekten från kärnkraft  passerat utan nämnvärda krusningar på pris- och leveranssäkerhetsytan. Det kan noteras att i dagsläget är endast 7 av tio produktionstillgängliga kärnkraftsreaktorer igång (F1, F2, F3, R1, R3, R4 samt O3). Samtidigt är det rörliga elpriset sedan ganska länge lågt.

spotpriser

Det ser alltså ut som om  varken stängningen av Barsebäck 1 och 2 eller det faktum att  tre reaktorer (R2,O1 och O2) f n inte producerar har medfört bristsituationer med höga spotpriser. Med endast 7 av ursprungligen 12 reaktorer hanterar alltså elmarknaden dagens situation till exceptionellt låga spotpriser.

För tjugo år sedan hade nog få trott att detta varit möjligt!

So far, so good – men hur blir det framöver?

Tja, i Tyskland och Danmark har man inte dratt sig för att ösa på med sol- och vindel och detta utan den rikliga svenska utrustningen av vattenkraft och kärnkraft!

Här verkar det ligga hundar begravna. Vad är det som danskar och tyskar vet som vi inte vet eller är dom bara korkade? Hur förs debatten om obalanser i kraftsystemen i dessa länder?

Kunde vara intressant att känna till, hade jag nu haft en prenumeration på Frankfurter Allgemeine de senaste 10 åren hade jag haft koll, vilket jag alltså inte har (en del som man missat).

Åtminstone vissa ledtrådar till svaren borde finnas just i Svenska Kraftnäts tio års investeringsplan 2016-2025.