”Roadrage” à la Hoganas.

”Roadrage” à la Hoganas.

Det är något visst med BMW-förare. Föraren, det är han i kortbyxor, tyckte att jag cyklade för långsamt och bestämde sig för att ”skynda på” mig. Incidenten inträffade i förra onsdagen på Köpmansgatan i Höganäs inför ”fullsatta åskådarläktare”. Därav den fina serien bilder som en bussig observatör delat med mig. Har faktiskt inte gjort någon polisanmälan, jag cyklade långsamt, det var varmt och det hela blev uppenbarligen mer än vad denna kortstubinade BMWare klarade av.

Nytt bakhjul, det är special med tjocka ekrar för att kunna klara tunga tidningslaster, lär väl gå på dryga tusenlappen. Men jag bestämde mej för att göra något kreativt av det hela i stället för den tradiga anmälningsproceduren och har nu skaffat ett 8 växlat internt baknav som Reza på Tornblads motor får ekra om i ny fälg.

Kommer att göra susen för cyklingen men just vid den incidenten får jag erkänna att jag cyklade jag lite långsamt………………….. men det är ju gatsten och denna gatsten är lagd inte bara för att trolla fram en äkta medeltida stämning utan också, får man utgå från, just för att sakta ner biltrafiken.

I detta fall var jag alltså den lojale och till och med exemplariske medborgaren som inte bara följde reglerna (hur konstiga dom än är) utan till och med lät mig styras av outtalade avsikter från gatukontorstjänstemän och deras herrar i stadshuset.

Vad mer finns att säga under denna rubrik? Jo det kan väl nämnas att lokalavdelningen av miljöpartiet i Höganäs har motionerat i kommunfullmäktige om en cykelplan (Cykelmotion_sida_1, Cykelmotion_sida_2)som bl a innehåller cykelbanor på båda sidorna av Köpmansgatan och med cykling tillåten i båda riktningarna. Förbaskat svårt att acceptera att cyklister sätts i strykklass på Höganäs viktigaste handlingsstråk dvs Köpmansgatan men också på Storgatan som mellan Triangelplatsen och korsningen med Köpmansgatan även den saknar cykelbanor.

Bilar och temperament, finns det en hund begravd här?

Jag har googlat efter ett härligt youtubeklipp med Dr Phill, just på temat ”road rage” som jag såg för några år sedan och kammat noll. Om någon har klippet så skicka det gärna!

The Quatar blocade should be ended unconditionally

The Quatar blocade, cloaked as an attack on terrorism, is really an attack on the freedom of speach. The main aim is to shut down the tv channel Al Jazeera

And who is a terrorist?

Was it the Muslim Brotherhood in Egypt or Hamas in Gaza which were behind 9/11, or the Bataclan attack in Paris? Ofcourse not.

15 of the 19 9/11 hijackers were of Saudi origine and the organizer, Bin laden, was the son of the founder of one of the largest construction firms in the world, the Saudi Binladen group. These facts speak for themselves. ISIS claimed responsibility for the Bataclan terror attack.

Furthermore, the ideological support for the Islamic State of the Levant is largely derived from the massive Saudi financing of fundamentalist islam, the wahhabism. The accumulated Saudi support for the international expansion of wahhabism , mostly by financing of the building of new mosques all over the world over the past 4 decades, is estimated to 10 billion US$.

Saudi wahhabism and ISIS are next of kin in terms of religious ideology, both underwrite the killing of apostates, advocate violent jihad, try to stamp out the free word and use cruel punishments like beheadings and mutilations.

The Trump Saudi embracement is unsavoury but partially logical, the Saudis just as Trump abhor free speach.

So no mystery behind the Quatari blocade, something along this line was actually to be expected.

Now it is up to the rest of the world to put an end to this hybrid child of medieval cruelty and capitalist pseudo fascism with the Trump trade mark.

När spricker Kina, rerun från LeonardGreen (15e april 2013)

Sovjets fall tog alla mer eller mindre på sängen. Avsaknaden av realistiska analyser av det sovjetiska samhället och dess ekonomiska apparats alla misslyckanden var, för att uttrycka saken i underkant, anmärkningsvärd.

Skattebetalarna i väst fick helt enkelt inte någon valuta alls för de miljarder dollar och kronor som under decennier pumpats in i underrättelseanalyser och andra ansträngningar för kartläggning av Fi. Ändå var det i dessa tidsepoker verkligen angeläget att så att säga kunna siza upp fi för uttagning av korrekta kompassriktningar för försvars- och utrikespolitiska strategier.

kinaSka nu dessa sorglustiga analytiska haverier upprepa sig med Kina. Det är statistiskt väl dokumenterat att militär styrka följer ekonomisk styrka. Det är alltså om allting fortsätter ungefär som hittills endast en fråga om tio, tjugo år innan Kina och kanske också Indien passerat USA vad gäller ekonomisk styrka. Inte allt för långt efter ett sådant skifte följer ledartröjan vad gäller militär styrka.

Vad händer då med globala demokratiska grundprinciper och mänskliga rättigheter? Det är inte svårt att för sitt inre måla upp en hel del otrevliga scenarior med avstamp i sådana skiften. Just det, då anmäler sig en inte helt ointressant fråga. Hur kommer Kina att utvecklas inrikespolitiskt? Kommer den auktoritära postkommunistiska modellen är bära långt in i det 21e seklet?

Vissa analogier kan göras med Sovjets sammanbrott och tidpunkten för detta. Visst det fanns kanske omständigheter som lyckligen samverkade för sammanbrottet, Gorbatjovs uppdykande på scenen, perestrojkan, och glasnosten. Men en annan viktig faktor spelade säkert in, nämligen att de som hade blod på händerna från Stalintiden var hädangångna eller alltför försvagade av hög ålder och skröplighet för att kunna blockera utvecklingen. Alltså de systemväktare som hade mest att förlora på kursändring hade hunnit upp i pensionsålder och däröver.

Man kan alltså addera si så där en fyrtio år efter upphörandet av de grövsta brotten mot mänskliga rättigheter. Vi tillämpar detta synsätt på Kina och räknar fram från kulturrevolutionens slutfas på 70-talet. Vi hamnar då på år 2020. Sen kan vi plussa på fem – tio för längre förväntade livslängder för kinesisk maktelit (jämfört med den tidens Sovjetiska). Därefter, dvs någon gång runt år 2025 – 2030 borde något hända med det kinesiska auktoritära systemet, allting annat oförändrat.

Och detta något bör om vi har tur vara att någon form av konvulsion som värker fram ett mer demokratiskt system med de rättigheter vi omhuldar och kanske i processen också en uppdelning i en federal statsbildning eller helt enkelt  i fullfjädrat separata, och från den kinesiska kroppen självständiga, asiatiska stater .

Den islamiska statens grymheter

islamiska statenMarwan Bishara, politisk analytiker hos Al Jazeera har en del intressanta saker att säga om IS uppmärksammade grymheter, halshuggningar m.m. Bishara ser extremvåldet inom IS som en direkt följd av brutaliserande terrorbekämpning i Irak och Syrien och andra länder.

Grymma och förnedrande övergrepp i kända och okända ”terrorfängelser” som inte uppmärksammas i media har brutaliserat tillfångatagna rebeller. Det är enl Bishara inte konstigt att vi fått se spektakulära grymheter begångna av IS då t.ex många av de 500 fångar som fritogs från det ökända Abu Ghraib fängelset i juli 2013 anslutit sig till IS och kan förmodas ha haft ett stort inflytande i brutaliserande riktning.

Bishara ser dock inte IS grymheter utan rörelsens snabba erövring av territorier som skälet till varför USA nu agerar militärt och politiskt. Händelseutvecklingen har på ett kraftfullt sätt spelat USA i händerna men USAs reaktion inger ändå betänkligheter om man begrundar att rötterna till islamisternas övervåld kan hittas i de regionala regimernas ständigt pågående våld, bl a i så kallade ”terrorfängelser” vilket inte tillnärmelsevis får samma mediala uppmärksamhet som IS övergrepp.

Jag kan inte undgå reflektionen att här finns stora likheter med den våldsdynamik som präglade både den franska och den ryska revolutionen. I den franska revolutionen mördades, avrättades och halshöggs cirka 20 tusen adelsmän. Omvärlden förfasade sig, men inte många ger sig tid att sätta sig in i de extrema standardskillnader som rådde mellan de fattiga, mer eller mindre livegna bondebefolkningarna och kung och adel och de grymheter som under sekler begåtts mot de fattiga befolkningarna. Även mycket små förseelser renderade grymma straff och avrättningar.

Som exempel kan nämnas att en betjänt vid hovet hos Ludvig den XVe i Frankrike på något sätt kände sig kränkt av kungen och tog sig för att stöta en trubbig bordskniv i låret på kungen. Straffet blev sönderslitning mellan fyra hästar.

Att det sprang omkring kärringar från Paris fattigkvarter med avhuggna adelshuvuden uppsatta på käppar i den franska revolutionens mest våldsamma skeenden är inte ägnat att förvåna. Detta särskilt om man betänker den brutaliserande och avtrubbande inverkan som sekler av grymheter och extrem materiell nöd måste ha haft på de fattiga skikten av befolkningarna.

 

© Mats Jacobsson

Vuxenvärldens abdikation

HoppiKvick

 

Besökte för några dagar sedan Kvickbadet i Höganäs. Badet har rustats upp med bryggor och badhus och blivit en riktigt succé. På den yttersta bryggan hade personal från ett äldreboende kört ut rullstolsbundna äldre som placerats så att de kunde blicka ut över Öresund.

Ett antal små busfrön roade sig med att hoppa i vattnet precis framför de uppradade åldringarna från äldreboendet, dessa blev följaktligen alldeles nerstänkta.

På bryggan rörde sig ett antal personal från äldreboendet, totalt fanns det på bryggan ett tio- tjugotal vuxna personer. Hoppandet och nerstänkandet av de äldre fortsatte och pågick ett tag. Ingen vuxen ingrep, personalen gjorde ingenting.

Efter en stund ilsknade jag till och sa ifrån till ett av busfröna och föreslog att de skulle hoppa lite längre bort. Busfröet replikerade då att det gick inte för sig eftersom längre bort fanns det vithajar. Jag gick dock inte på avledningstricket utan upprepade med lämpligt avvägd frasering det olämpliga i att hoppa så att fullt påklädda äldre blev nerstänkta. Därefter övergick jag till min egen simtur.

Vågar vuxna inte längre ingripa när barn gör dumheter i det offentliga rummet? Vad beror i så fall detta på? Är detta ett exempel på skolkaos som reproduceras i en offentlig miljö?

Ungar har tydligen vant sig vid att det kan göra nästan vad som helst utan att någon vuxen ingriper. Detta kan inte vara något annat än en jättelik björntjänst till uppväxande generationer!