Att ersätta BNP

Nytt fokus behövs för samhälleliga ansträngningar. Många är överens om att BNP leder fel som ledstjärna för det samhälleliga projektet. Dock hörs fler kritiska röster än konstruktiva.  Vad tusan skall vi ha istället?

Det saknas inte försök till att komma bort från ekonomismen, de mest radikala, socialistiskt inspirerade som Röda Khmererna i Kambodja har försökt göra sig av med pengar, mindre blodiga ansatser har också gjorts t.ex. i det sociala experimentet, New Harmony, initierat av Robert Owen i USA år 1825 – 1827  på  israeliska kibbutzer. Alla dessa försök har misslyckats.

Likväl förefaller vår nuvarande  världs stora utmaningar kräva utvärderingskriterier som bättre speglar världens förmåga att leverera ekologisk uthållighet och goda levnadsvillkor.

Bhutans ansats med ett GNH, Gross National Happiness index är inte dumt. I begreppet ingår bl.a. variabler för fattigdom, hälsa, arbete, utbildning, deltagande i det lokala politiska livet etc, möjlighet för befolkningen att uttrycka sig estetiskt och i hantverk. Inte dumt.

Det är givetvis naivt att tro att man så där hux flux skulle kunna ersätta BNP med ett Lyckoindex (låter lite grann som ett lyckopiller och lånar sig lätt till diverse raljeranden).

Vad som däremot borde göras är att ta fram ett seriöst, standardiserat och internationellt överenskommet samhälleligt utvärderingsinstrument som skulle kunna användas parallellt med BNP begreppet. Inte minst den globala miljörörelsen borde vara mycket intresserad av att världens länder  skulle kunna utvärderas utifrån ett knippe av välfärdskriterier utan direkt koppling till BNP.

Världens självbild skulle se helt annorlunda ut sedd genom ett sådant alternativt index.