Existentiellt vakum i Väst bereder marken för jihadister

moske_i_sthlmMånga ställer sig undrande till hur ISIL m fl jihadiströrelser kan utöva en sådan attraktionskraft på unga  muslimska män i Väst. Våldsromantik, kampens gemensamhetsskapande funktion, den religiösa övertygelsens stöd till självkänsla och status i västliga samhällen med avstannad social rörlighet, arbetslöshet och allmän social frustration i segregerade stadsdelar brukar anges som förklaringar. Men enl min mening finns det mer djupgående förklaringar.

Det handlar om de stora existentiella frågornas frånvaro i den västliga kulturen. Dödens innebörd, handlingars konsekvenser, sanning och lögn, hur ett liv i sanning kan levas. Inget kan väl illustrera de stora frågornas frånvaro bättre än julens tingeltangel. Jag börjar lite smått misstänka att det är en hel del i de yngre generationerna som faktiskt inte har koll på varför vi firar jul.Solberga_kyrka

Att unga muslimer i Väst låter sig värvas är egentligen inte så konstigt, de är själva andra generationens invandrare, har i de flesta fall inte någon egen erfarenhet av de umbäranden som deras föräldrargeneration upplevt i sina ursprungsländer och de möter inte tillräckligt stora sociala, yrkesmässiga och existentiella utmaningar i sina levnadssituationer i Väst.

Västs existentiella vakum kan också på ett skruvat sätt skönjas som en faktor bakom SDs framgångar. SD drar säkerligen, på ett fel- eller oartikulerat sätt, en del näring från en folklig osäkerhet från mötet med trosvissa muslimer som vågar ställa de stora frågorna om Gud, evigheten och döden.