Eftertankens kranka blekhet

Med 13,5 % blev Sverigedemokraterna fjärde största parti i Skåne län. I tretton av 33 skånska kommuner fick Sverigdemokraterna mer än 20 % av rösterna. Högst blev siffran i Sjöbo där 24,10 procent röstade på SD. I vilka kommuner har man röstat som mest på SD? Här är listan:

SD-valresultat-25maj-2014--rad2

 

Vilka slutsatser kan dras? Två socioekonomiska egenskaper utmärker de SD röstande. Det handlar dels om kommuner med lägre per capita inkomst och utbildning och sviktande arbetstillfällen inom traditionell industri och dels om landsbygdskommuner, typ Sjöbo, med nazistsympatier som går tillbaka till 20-, 30- och 40-tal. Rent geografiskt utmärks kommunerna med undantag för Skurup av de är inlandskommuner.

Hög koncentration av invandrare och asylflyktingar är en fruktbar jordmån för SD. Man har att utgå från att de SD röstande upplever en sänkt livskvalité pga arbetslöshet, låga inkomster i kombination med införande av främmande kulturelement. I områden med de högsta koncentrationer faktiska svårigheter att använda svenska språket och traditionella svenska referensramar i sin bostadsmiljö. En viss del av förklaringen till SDs höga valresultat hittar man i övervintrande nazitsympatier som förts vidare genom tre, fyra generationer landsbygdsskåningar.