Epost till webbredaktören: Etiska regler för Gröna bloggar

Hej Johan!

Funderar då och då över vilka bevekelsegrunder som bloggare kan ha. Är det t.ex. okey att en bloggare mot betalning skriver inlägg på uppdrag av en organisation eller ett företag? Finns det några etiska regler som gäller för bloggare och som man måste förbinda sig att följa innan man kan registreras som bloggare på Gröna bloggar?

Mvh/Mats Jacobsson