Skall MP Höganäs ligga lågt och avvakta majoritetens förslag i miljöfrågor? Inte någon bra taktik enligt min mening.

Höganäs! Sätt kvantitativa klimatmål nu!

Nu är det 2012!

Politik är att vilja som Olof Palme sa. Det är bara att inse att mannen hade rätt. Utan vilja i politiken blir det inte mycket verkstad.

Alltså till verket. Kräv ett seriöst klimatmål för Höganäs NU. Och – inte bara ett mål för den kommunala förvaltningen utan för samtliga verksamheter i kommunen. Det tidigare klimatmålet innebar att utsläppen av koldioxid från källor inom kommunen skulle vara 5% lägre år 2010 än år 2000.

Det är bara att konstatera att dessa gummor och gubbar i kommunfullmäktige som tagit detta beslut inte varit mogna sin uppgift, inte kunnat se sanningen i vitögat, likt strutsen stoppat huvudet i sanden och drömt sej bort till ett tryggat återval utan den allra minsta ”boatrocking”.

Nu får det vara nog med detta trams!

Anta ett ansvarsfullt reduktionsmål för alla växthusgaser från källor inom kommunen – låt oss säga 25 procent mellan år 2013 och år 2020!

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page