Swedish judiciary in trouble

juni 2013Rule of law is one of the linchpins of our western democratic systems. So how is rule of law faring in Sweden of today? Many would answer not so well. Recent scandals bear testimony to the declining health in the Swedish judiciary. The story of Thomas Quick, nowadays Sture Bergvall is revealing.

This man confessed to no less than 39 murders and was found guilty in lower courts of eight murders. The evidence was non-existing or extremely scant. There was absolutely no technical evidence, no dna-samples tying Quick to the numerous crimes. The guilty verdicts were in reality based on manipulated confessions of Quick. The circumstances of these confessions were however astonishing.

Quick was during the murderinvestigations heavily sedated and was lured to confessions by therapists, psychiatrists and police investigators. How could all this go on for years and years? Looking at the court configurations, at least eight lower court judges and something like 30 jurors have put their signatures under the guilty verdicts!

There is obviously a need for medical examinations of the spines of Swedish jurors and judges? Defence lawyers and prosecutors should perhaps also be called in for some thorough health check-ups.

Polisens Dödsskjutningar beror på skjutklara vapen

sig sauer  p226

I april 2013 ändrades reglerna så att polismän fick rätt att bära skjutklara vapen, dvs vapen med en kula i loppet som möjliggör i stort sett momentan eldgivning. Därefter ökade dödsskjutningarna för att under hela förra året uppgå till fyra st jämfört med en dödsskjutning per år under ett stort antal tidigare år. Per Engström på rikspolisen ser inget samband utan förklarar den plötsliga ökningen som ett statistiskt slumpfenomen.

Jag är dock som Leif GW Persson, jag hatar slumpen och tror inte ett ögonblick på denna förklaring.
Man kan bara konstatera faktum – ännu en mörkläggning i raden av många från polisen. Den svansviftande svenska mediakåren låter i stort sett polisens uppfattning stå oifrågasatt. Demokratin föddes tillsammans med en kritisk och oberoende press. Det vi nu bevittnar är ett rättssamhälle och en demokrati i förfall.

Att dödsskjutningarna ökar just nu beror helt säkert på att triggerhappy poliser nu kan ge dödlig eldgivning momentant, dvs impulsivt dödligt våld av polisman är nu möjligt där det tidigare krävdes betänketid.Men ökningen av det dödliga våldet från polisen skall också ses i ett större sammanhang.
1. Polisbrott utreds fortfarande inom polisen själv, låt vara med en kosmetiskt organisatorisk förändring.
2. Felaktiga rekryteringsprinciper gör att alltför många våldsbenägna och auktoritära personer tas in på polishögskolan.
3. I de ytterst, ytterst sällsynta fall där polismän döms för mord, dråp eller vållande till annans död, döms det till exceptionellt milda påföljder.
4. Utbildningen av poliser är bristfällig när det gäller att hantera skarpa situationer. Taktiska reträtter, psykologi och icke dödliga metoder borde användas i långt högre utsträckning och behöver tränas in med hjälp av skicklig pedagogisk expertis.
5.En etisk utförsbacke, där systematiskt ljugande för att skydda kolleger ses som en normalitet inom poliskåren.