Tillsätt en stor immigrationsutredning

Sverige har varit ett stort emigrationsland. Mellan år 1876 och år 1917 utvandrade inte mindre än 1,3 miljoner svenskar, eller mer exakt 1 266 399 personer till framför allt USA (nettoutvandringen under samma tid var knappt 0,8 miljoner personer, mer exakt 791 762 personerk.

Trots att Sveriges befolkning under samma period, pga stora födelseöverskott, växte från 4,4 miljoner invånare till 5,8 miljoner invånare, dvs en befolkningsökning på mer än 30 procent under 41 år uppfattades emigrationen som ett mycket stort nationellt problem.  En femtedel av alla svenskar var i början av förra seklet bosatta i USA. En kommission, emigrationskommissionen tillsattes år 1907.

Kommissionen publicerade sina resultat i 21 omfattande volymer. Kommissionen underkände det konservativa förslaget att införa hårdare lagstiftning mot utvandring och gav i slutändan stöd för den liberala linjen som talade om ”att tillgodogöra sig och omsmälta det verkligt goda, som finnes i Amerika […] och så förmå vår ungdom att i sitt eget land se ‘framtidslandet'” genom sociala och ekonomiska reformer.

Kommissionen leddes av statistikern Gustav Sundbärg och är kanske något av det bästa som svenskt offentligt utredningsväsende någonsin presterat. Utredningen fick långtgående konsekvenser för omläggning av den svenska inrikespolitiken i demokratiserande riktning. 1:a världskriget och åtstrypta invandringsregler i USA, och Sveriges egen goda ekonomiska utveckling senare under  förra seklet gjorde emellertid att utredningens betydelse just vad gäller utvandring inte blev så stor.

 

 

Mellan år 1974 och år 2013 uppgick bruttoinvandringen till Sverige till 2 355 448 personer. Samtidigt uppgick nettoinvandringen  till Sverige till 1 056 551 personer. Födelseöverskotten räknade i absoluta tal är samtidigt endast hälften av vad de var under emigrationsperioden under 1800-talet och början av 1900-talet, dvs födelseöverskotten i förhållande till total befolkning har under immigrationsperioden från 1970- talet till dagens dato reducerats till en fjärdedel.

Det går inte att undvika slutsatsen  att den invandring vi nu kan skönja kan vara av sådan omfattning och skulle kunna få så genomgripande samhällskonsekvenser att det behövs ett fördjupat kunskapsunderlag för det politiska beslutsfattandet. Det är hög tid att tillsätta en stor immigrationsutredning.

Konflikträdda svenskar

konfliktradd56 år sedan förra nyvalet. Varför är det i Sverige så sällan nyval eller extra val som det heter i regeringsformen? Har det saknats stora felgrepp av regeringar eller stora problem som inte gått att lösa på bra sätt med befintliga riksdagskonstellationer? Knappast. Vad tusan beror det då på att vi inte har ny-/extraval oftare i detta land?

Förmodligen ligger förklaringen i den svenska politiska samförståndskulturen och rädslan för konflikter som utmärker det svenska folkkynnet. Är detta bra eller dåligt? Tja – det beror väl på det. I många lägen är det säkert bra med samförståndslösningar, konflikter på arbetsmarknaden kan undvikas, vi har i det stora hela undvikit samhällsskadliga arbetsmarknadskonflikter, hjulen i samhällsmaskineriet har välsmorda kunnat rulla.Slagsmal_2

Men, vid stora omvärldsförändringar kan det vara så att befintliga maktetablissemang inte är kapabla till nytänkande. En som utmanat det etablerade systemet och som kan berätta om närmast paranoida försvarsreaktioner bl a i form av en märklig CIA-mangling är Jesse Ventura som valdes som oberoende  till guvernörsposten i Minnesota i USA.

liljeholmensI lägen med stora omvärldsförändringar  kan det vara bra med lite fränare konfrontationer, hjärncellerna får jobba hårdare, ett ambitiösare faktaunderlag kan tas fram och sanningar erkännas. När stridsröken lagt sig kan nya konturer skönjas och  kreativa lösningar lättare  hittas.