Nyttiga skadeinsekter

naktergalJag har haft privilegiet att få tillbringa många somrar under min uppväxt på femtio- och sextiotalen i Mölle alldeles intill det unika och spännande Kullaberg på Skånes nordvästra spets. När jag efter tjugofem år i Stockholm och Tallinn hamnade i Mölle igen gjorde jag en obehaglig upptäckt.Näktergalen, vars nattliga sång  och gökens kukuandet som ständigt kunde höras när jag växte upp, var i stor sett borta.

Någon gök hördes med stora mellanrum men näktergalen verkade definitivt väck. Så fick jag nyligen upp en bok från den stora amerikanska Internet bokhandeln, Bringing Nature Home av Douglas W. Talamy. Boken är en slags systemansats till biologisk mångfald.  Att biologisk mångfald handlar om så mycket mer än räddandet av bergsgorillor och tigrar har jag väl, skall erkännas,  tidigare endast haft en ganska diffus aning om. Nu fick jag denna sak kristallklar för mej.

För att riktigt förstå den här materien måste man, vilket är ett huvudtema i boken, se på alla växter och djur från deras extremt komplexa inbördes samband.  Jag fick nu klart för mig hur otroligt viktiga insekterna är, även insekter som vi upplever som skadeinsekter, som mat för fåglar, jag tror att uppgiften i boken var att 85 %av fåglars matintag kommer från insekter.

De optimala förutsättningarna för djur- och växtlivet är helt avhängiga biologisk mångfald. Men bokens huvudpoäng är att biologisk mångfald i sig inte räcker för att naturens reproduktion skall kunna fortgå. Djur och växter i ett område samverkar inte som de ska om de inte också delar en gemensam evolutionär bakgrund.

Främmande arter blir ofta dysfunktionella i en ny miljö därför att andra djur, framför allt insekter, inte fungerar tillsammans med de nyinflyttande, importerade växter är inte attraktiva som mat för befintliga insekter och djur.

Ju mer främmande växtarter och ju mer monokulturer ju mer undermineras matförsörjningen för befintliga insekter. När insektsstammarna decimeras försämras drastiskt försörjnings- och reproduktionsmöjligheterrna för fåglar. Eftersom fåglar sprider frön från växter försämras som en följd också förutsättningarna för växter och i slutänden även förutsättningarna för de större djur som äter växter o.s.v..

Skulle det kunna vara så att det i dagens Sverige finns färre  insekter och att  denna minskning starkt bidrar till att fågelarter som gök och näktergal försvinner?