A road map for Syria

palmyra

Rebuilding a nation in the midst or after a civil war, terror and largescale destruction of physical infrastructure and housing is not an easy thing. But it´s doable, it isn´t mission impossible.

Before the project is attempted, any lessons in the history book? A number of them, ofcourse, though one of them is of particular interest in this context, the 30 years war in what is now Germany.

Quite a large percentage of the populations perished, to some extent in warfare but mostly in pests and famines. There was no outright victor, some countries, like Sweden, made territorial gains but from the present Syrian perspective the most interesting feature of the ensuing peace treaty at Westphalia was that it allowed for a degree of religious freedom, each souvereign had the right to decide whether his country should be catholic or protestant, it was up to the prince, the subjects had to follow or emigrate. This rather crude variant of religious freedom seems preposterous in the modern world but was actually quite a leap forward in the 17th century.

However, for the German populations, this war was probably a larger catstrophy than both the first and the second world war .

Still against this terrible backdrop the warring parties succeeded in negotiating a peace treaty. If a peace treaty could be negotiated after this devastating war 370 years ago, why should it not be possible to negotiate a peacetreaty in Syria today in the year of 2015?

Though given the trackrecord concerning religious animosities in the Middle East region there has to be very robust guaranties for religious freedom in a peacetreaty for Syria. A peacedeal should contain the following.

All waring parties should be invited to a peaceconference at a suitable location.

A waring party that chooses not to participate in a peacetreaty and who does not comply with the decisions of the treaty could/should be forced into compliance by military means.

  1. A constitution should be agreed upon and adopted. This constitution should be guaranteed by outside powers and should, in its´ main components, be non amendable, meaning foremost that it should not be possible at a later stage to abolish its’ main tenents including religious freedom and the multiparty parliamentary system or to introduce religious discrimination through means of parliamentary majority or otherwise.
  2. Provisions should be made for the nonpartisan administration, possibly by the United Nations, possibly by some other entity, of the country for a considerable period of time, probably at least five years.
  3. Provisions should be made for a multiparty system, when the period of outside administration has elapsed, elections, including a fixed date for the first parliamentary elections,  state and communal governing bodies, human rights and a legal system based on the rule of law.
  4. Provisions should be made for putting in place a large scale system of basic income for all adult individuals living in the Syria. The basic incomes should be payed directly to each registered person by the international community through some apropriate mechanisms thereby leapfrogging domstic corruption.
  5. Provisions should be made for  large scale reconstruction of infrastructure and housing and for the financing of such projects by the international community.
  6. Persons who have comitted war crimes should be granted amnesty provided that they do not participate in warfare or terror after the coming into force of the treaty.
  7. Provisions should be made for the setting up of truth committees that will give some transparancy to war crimes committed during the conflict. Such truth committees should faciliate the healing of the wounds of war.

Copyright of Mats Jacobsson

Gör pilotprojekt i Sverige med basinkomst!

rosengard_kravallerArgumenten för basinkomst är starka, invändningar emot, typ att det skulle skada arbetsmoralen, är svaga. Miljöpartiet tog på senaste partikongressen ett beslut om utredning av basinkomst. Vilken sorts utredning har jag inte klart för mig men rimligen borde det vara en offentlig utredning så att statens fulla resurser kan utnyttjas. Internationellt har det redan genomförts pilotprojekt i Indien och Kanada, ett snävare begränsat pilotprojekt övervägs i holländska Utrecht och flera andra holländska städer. En offentlig utredning brukar ta några år.

rosengard_pojkarVad vore mer lämpligt än att genomföra ett antal pilotprojekt med basinkomst i Sverige i anslutning till en SOU? Projekten som borde få löpa några år bör utvärderas vetenskapligt med olika forskarinsatser och skulle kunna tillföra utredning och politisk beslutsprocess viktig information. Lämpliga ställen för pilotprojekt vore t.ex. problemområden som Bergsjön i Göteborg, Rosengård i Malmö. Andra lämpliga områden som skulle kunna delta är kommuner i Norrlands inland med besvärlig arbetsmarknad, även kommuner med en del problem i Skåne som t.ex. Klippan vore lämpliga för deltagande.

När hanen gal, att vittna falskt

I början av åttiotalet var jag medlem i Aspuddens socialdemokratiska förening. Vid ett tillfälle anordnades det en vårpicknick för medlemmarna. Som sig bör tävlades det i olika klassiska grenar, bl.a. säcklöpning.

En liten flicka, si så där en 9 år gammal ängel med gyllenblont hår, utmanade föreningsordföranden och ombudsmannen Malte Sigemalm. Malte var då, trots sin ganska unga ålder, kraftigt överviktig med snudd på fet, dessutom kedjerökte han. Den lilla ängeln som alls inte var tappad bakom någon vagn hade uppenbarligen listat ut att Malte skulle bli en lätt match. Detta särskilt som tävlingen skulle genomföras uppför och sedan nerför en gräskulle.

Malte såg inte särskilt road ut och tvekade, varvid undertecknad snabbt ingriper i situationen och erbjuder sig att ta Maltes plats. Nu är det den lilla ängeln som inte ser särskilt road ut, jag var, efter många Friskis och Svettis pass, i en god fysisk kondition, och kunde, det kunde den lilla ängeln också räkna ut, förväntas bjuda ett betydligt hårdare motstånd. Förutom den goda formen hade jag också en hel del erfarenhet i tävlingsgrenen.

Ängeln var nu ttupp2rängd men kunde för skams skull inte dra sig ur. Det blev tävling. Nu kan alla räkna ut hur det gick. Undertecknad bestämde sig för att nu var det dags för änglars läxlärning.

Snabbkursen bestod i att jag säckhoppade baklänges uppför och nerför backen, hela tiden hållandes mig två, tre meter framför den lilla ängeln. Ängeln ramlar, jag stannar upp, inväntar att hon skall komma igång igen. När mållinjen passeras ligger jag precis enl kalkylen, oramlad, först, fortfarande cirka två meter före min unga medtävlerska.

Nu kommer det oförutsedda. Den lilla ängeln öppnar munnen och tar sig för att säga att ”ja vann, du ramlade, jag såg det”. Hoppsan tänkte jag och släppte frågan utan någon större dispyt för att inte sänka stämningsläget för picknickarna. Det som förvånade mig var givetvis den lilla ängelns fräckhet att ljuga men och också att ingen annan vuxen omedelbart upplyste flickan om var sanningen låg.

På hemväg mot tunnelbanan, på väg tillbaka till Aspudden kommer det dock en korrigering från föräldrarna som naturligtvis har sett hur tävlingen utspelades, Ängeln uppmanas erkänna sig besegrad och be om ursäkt….kommer inte riktigt ihåg men jag tror hon vägrade.

Vad kan ett sådant flickebarn göra idag? Åklagare kanske?

 

Kamelsväljning utvecklad till skön konst

Så var vi där igen. Övervåld av ordningsvakter med samhällelig våldsrätt. Våldet är otrevligt men brott, även andra brott än våldsbrott, kommer även fortsättningsvis att begås av ordningsvakter, poliser och åklagare. Problemet är vad som händer efter brottet. När de gäller de tre nämnda yrkeskategorierna är regeln – ingenting, i vart fall ingenting som kan beskrivas som en objektiv och ärlig ansträngning att utreda och lagföra brott.

Och egentligen är det inte heller om utredning och lagförande fungerar i just det nu aktuella fallet som är den stora frågan. Problemet är om det finns en kultur av lögn, fusk och mörkläggning inom dessa yrkeskårer som syftar till att skydda kriminella kolleger. Svaret på denna fråga måste bli JA.

Fru Justitia

Det behövs, det har sagts förut och kommer att upprepas att sägas, en oberoende myndighet som utreder och lagför brott inom rättsväsendet. Lagtekniskt är det säkert inte helt lätt att konstruera denna myndighet, men det går naturligtvis om viljan finns. Denna vilja har dock inte funnits.’

Lögn, fusk och våldskulturer inom rättsväsendet skapar inte rättvisa utan orättvisa, undergräver därför tilltron till hela samhällsbygget, där ”check and balances” är en viktig komponent.

Befattningshavare, ordningsvakter, poliser, åklagare och domare som inte utreds och lagförs vid brott producerar obehagliga prejudikat av att kårerna står över lagen.

Denna laglöshet gör att befattningshavare i rättssystemet vet att de kan ”ta ut svängarna rejält”. Att de då också gör det överraskar inte.

Nej!

Vi skall inte värna om yttrande- och tryckfriheten på ”alla tänkbara sätt”. Det är just detta som är poängen. Om vi värnar om dessa rättigheter , som förvisso skall försvaras, på ”alla tänkbara sätt” så har vi gått i fällan, dvs vi har upphävt rättssamhället, ”rule of law”och då även just de rättigheter som kriget mot terrorn var tänkt att skydda.

Det är förvisso svårt i ett skarpt läge men nödvändigt för demokratins fortlevnad och kräver makthavare med goda nerver, kalla och analytiska huvuden som låter släggan hänga kvar på väggen.

fra

 

 

 

Se upp för mer övervakning i kölvattnet till Charlie Hebdo

abu graibSituationen nu liknar situationen efter den 11e september och ”the twin towers”. Vi vet vad som kom efter. Ett olagligt krig mot Irak.  Det fanns inga WMD, massförstörelse vapen, vilket med all önskvärd pregnas framfördes av Hans Blix i FNs säkerhetsråd.

Hans Blix (chef för FNs vapeninspektörer)  fick dock, i säkerhetsrådet, se sig överkörd och hunsad av en uppblåst och stöddig Collin Powell, amerikansk försvarsminister (som nu tydligen ångrat sig).guantanamo

Sen kom det 2a Irakkriget,  Abu Greib, Guantanamo, ”a few rotten appels” och uppbyggnad av svårsynad ”säkerhetsarkipelag” i USA, osynade FRA leveranser av fiberkommunikation till NSA u.z.w., u.z.w.

Finns all anledning att även fortsättningsvis ha tummen i ögat på storebror och hans glupande övervakningsaptit.