Macron, Malmström och det transatlantiska partnerskapet

Macron, Malmström och det transatlantiska partnerskapet

Emmanuel Macron är enl en sammanställning i le Monde positiv till TTIP (det transatlantiska handels- och investeringspartnerskapet) som förhandlas för EUs räkning av Cecilia Malmström . Hur man nu kan vara det när fördraget inte är färdigförhandlat och förhandlingarna dessutom verkar ha kört fast? Har väl också varit en lite besvärlig fråga att hantera för Macron i den franska presidentvalskampanjen. Han är den enda presidentkandidaten som inte är uttalad motståndare mot det tänkta fördraget.

Minsta gemensamma nämnare principen för hälso- och miljökrav och skiljedomsförfaranden som kraftigt stärker finanskapitalets ställning mot nationalstaterna verkar vara de stora stötestenarna.

Man kan ana problem redan från namnet ”TTIP”. Det är i P:et som det problematiska ligger. Vad vi har att göra med är ett partnerskap och inte en gemenskap som i den Europeiska Unionen. Skillnaden mellan en gemenskap och ett partnerskap? Jo det handlar om hur besluten fattas. I en en gemenskap har man en beslutsordning som innebär att alla medlemsstaterna deltar i en beslutsprocess som leder fram till ett gemensamt beslut och i slutänden till att medlemsstaterna får samma standarder eller regler på olika områden.

I ett partnerskap bibehåller parterna, EU och USA ,eller EU och Kanada sina respektive standarder och regler men för att handelsutbyte skall underlättas inför man bestämmelser om vilken av partnernas regler inom t.ex. hälso- och miljöskydd som skall gälla vid import/export. Av det man förstått från läckta uppgifter skulle ”en lägsta nivå princip” bli norm i ett kommande TTIP avtal.

Om båda parters hälso- och miljökrav vore höga och lika skulle man väl till nöds kunna acceptera en ”lägsta nivå princip”. Detta är knappast fallet. Det är därför rena dynamiten att släppa fram principen reservationslöst i ett bindande avtal.

Hälso- och miljöskydden kan då urgröpas i både EU och USA genom import från den partner som har det sämsta skyddet. Härtill kommer en annan risk som man kanske inte alls kunde förutse när förhandlingarna inleddes. Hur hanterar man en situation där endera av parterna väljer att efter avtalets ingående helt avveckla hälso- eller miljöskyddsbestämmelser på ett visst område?

Detta är precis det som skulle kunna inträffa pga Donald Trumps deklarerade intentioner att t.ex. avskaffa det amerikanska EPA (Environmental Protection Agency) och Trumps utnämnande av chefer inom departement och myndigheter som är uttalade motståndare till regleringar överhuvud taget!

Aj, aj Cecila Malmström, det här blir jobbigt. En tillfällig lättnad kommer kanske för att EUs experter för en tid framöver kommer att behövas för BREXIT förhandlingar så man kan låta TTIP-förhandlingarna ligga på is. Kanske kommer Donald Trump att göra verklighet av uttalanden om att USA ska hoppa av TTIP helt och hållet. Kanske kommer krav från miljöopinioner i Tyskland och Frankrike stoppa det tänkta avtalet.

Om TTIP projektet ändå mirakulöst fortsätter, kanske när Trump är ur leken, finns det som jag ser det två metoder att lösa problemet med olika produktregler hos parterna. Den ena skulle vara att helt enkelt, åtminstone på kritiska områden, införa en ordning med gemensamma beslut och höga hälso- och miljöambitioner.

En sådan ordning skulle bli en ny slags överstatlighet på näst intill global nivå, detta skulle vara en enastående prestation för det internationella samfundet. Om man verkligen lyckades med detta skulle förmodligen Kina och andra stora handelsländer rätta in sig i leden utan alltför mycket knorrande. Men en sådan framgång, inom en nära framtid, är extremt osannolik.

En annan metod skulle vara att modifiera ”minsta gemensamma nämnare metoden” på något sätt så att dess tillämpning inte kan urgröpa hälso- och miljö skyddande regelverk. En sådan metod lär bli arbets- och tidskrävande att ta fram men blir nog den väg man tvingas vandra om nytt liv under nya omständigheter skulle blåsas i TTIP förhandlingarna.

Tillbaka till Macron. Kan TTIP sätta käppar i hjulet för en seger för Macron i andra omgången i presidentvalet i Frankrike? Knappast! Frågans betydelse i det franska valet har tonats ner avsevärt med Trumps anti-globaliseringspolitik. Enl LeMondes sammanställning har dessutom Macron i sin valplattform angett att han är för social- och miljöklausuler i handelsrelationerna med Kina.

Här anar man konsultationer med fackföreningsvärlden som redan på 70-0ch 80-talen pushade för socialklausuler i handelsrelationerna med de snabbväxande asiatiska ekonomierna. Det det då handlade om var dumpade löner i asiatiska tigrar och i utvecklingsländer och hinder för fackföreningar i låglöneländer att verka fritt. Situationen är fortfarande miserabel för arbetare och fackföreningar i utvecklingsländer och i s k emerging markets typ Kina, Brasilien och Indien.

Kunde därför helt oavsett TTIPs eventuella hädangång vara god idé att damma av dessa 40 år gamla diskussioner och i kommande handelsavtalsförhandlingar tackla dem tillsammans med klimat- och miljöfrågor.

Tittar på skiljedomsförfarande i TTIP i kommande blogginlägg. Har för mej att Åsa Romsons doktorsavhandling handlade om just denna fråga. Har avhandlingen på disken. Nu till en annan disk.