A road map for Syria

palmyra

Rebuilding a nation in the midst or after a civil war, terror and largescale destruction of physical infrastructure and housing is not an easy thing. But it´s doable, it isn´t mission impossible.

Before the project is attempted, any lessons in the history book? A number of them, ofcourse, though one of them is of particular interest in this context, the 30 years war in what is now Germany.

Quite a large percentage of the populations perished, to some extent in warfare but mostly in pests and famines. There was no outright victor, some countries, like Sweden, made territorial gains but from the present Syrian perspective the most interesting feature of the ensuing peace treaty at Westphalia was that it allowed for a degree of religious freedom, each souvereign had the right to decide whether his country should be catholic or protestant, it was up to the prince, the subjects had to follow or emigrate. This rather crude variant of religious freedom seems preposterous in the modern world but was actually quite a leap forward in the 17th century.

However, for the German populations, this war was probably a larger catstrophy than both the first and the second world war .

Still against this terrible backdrop the warring parties succeeded in negotiating a peace treaty. If a peace treaty could be negotiated after this devastating war 370 years ago, why should it not be possible to negotiate a peacetreaty in Syria today in the year of 2015?

Though given the trackrecord concerning religious animosities in the Middle East region there has to be very robust guaranties for religious freedom in a peacetreaty for Syria. A peacedeal should contain the following.

All waring parties should be invited to a peaceconference at a suitable location.

A waring party that chooses not to participate in a peacetreaty and who does not comply with the decisions of the treaty could/should be forced into compliance by military means.

  1. A constitution should be agreed upon and adopted. This constitution should be guaranteed by outside powers and should, in its´ main components, be non amendable, meaning foremost that it should not be possible at a later stage to abolish its’ main tenents including religious freedom and the multiparty parliamentary system or to introduce religious discrimination through means of parliamentary majority or otherwise.
  2. Provisions should be made for the nonpartisan administration, possibly by the United Nations, possibly by some other entity, of the country for a considerable period of time, probably at least five years.
  3. Provisions should be made for a multiparty system, when the period of outside administration has elapsed, elections, including a fixed date for the first parliamentary elections,  state and communal governing bodies, human rights and a legal system based on the rule of law.
  4. Provisions should be made for putting in place a large scale system of basic income for all adult individuals living in the Syria. The basic incomes should be payed directly to each registered person by the international community through some apropriate mechanisms thereby leapfrogging domstic corruption.
  5. Provisions should be made for  large scale reconstruction of infrastructure and housing and for the financing of such projects by the international community.
  6. Persons who have comitted war crimes should be granted amnesty provided that they do not participate in warfare or terror after the coming into force of the treaty.
  7. Provisions should be made for the setting up of truth committees that will give some transparancy to war crimes committed during the conflict. Such truth committees should faciliate the healing of the wounds of war.

Copyright of Mats Jacobsson

Tiden för bluffpoker är förbi.

Poker

Hur mäts egentligen Sveriges utsläpp av växthusgaser? Någon slags aggregering måste givetvis göras av olika sektorer, transporter, energi, industriprocesser o.s.v. På vilken nivå fångas data in, på nationell, regional eller kommunal? Hur går datafångsten till och vilka felkällor finns? Skall klimatansträngningar göras nationellt och eller lokalt? Rimligen måste vi jobba både uppifrån och nerifrån. Det handlar ju inte om någon slag lek som välavlönade politiker leker med skattepengar utan om blodigt allvar. Vi måste ha rejält på fötter vad gäller vårt faktaunderlag för miljöarbetet såväl i kommuner som i regeringsledda klimatförhandlingar i internationella sammanhang.

När jag härförledens satt framför datorn och trixade lite med kalkylerna från nationella emissionsdatabasen gjorde jag en förbluffande upptäckt. Jag hade lagt in en formel för att räkna ut de procentuella förändringarna i växthusgasutsläppen inom transportsektorn i Sveriges kommuner för perioden 1990 till 2010, inte den aggregerade siffran utan siffran för varje enskild kommun och varje enskilt transportslag alltså, personbilar, arbetsfordon, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar, mopeder och skotrar o.s.v..

Gissa vad som poppade upp! Jag trodde det blivit något slags fel i kalkylarken, alla förändringar blev lika stora! Alltså utsläppen från mopeder ökade med 155 procent i alla kommuner under hela perioden, utsläppen från lätta lastbilar med 96,7 procent också i samtliga kommuner under hela perioden o.s.v., o.s.v.

För varje kommun läggs det alltså in en siffra för varje transportslag. Man skulle tro att denna siffra på något sätt var relaterad till den faktiska situationen i just den kommunen. Men så är det alltså inte. Vad som görs är att en nationell siffra för bensinförsäljning bryts ner, förmodligen per capita och portioneras ut på samtliga kommuner. Alltså ingen lokal datafångst i form av trafikmätningar eller dylikt bara en nationell försäljningssiffra för bensin som pytsas ut.

Den nationella databasen är alltså ett skämt eller rent av en bluff, åtminstone vad gäller transportkategorierna. Det finns en siffra för volymen för bensinen på nationell nivå, punkt slut.

Det är upp till kommunerna i mån av vilja och intresse att följa utsläppen inom transportsektorn. De flesta kommuner är inte särskilt intresserade. Hur skall nu kommunerna kunna göra ett klimatarbete värt namnet om dom inte har ett beslutsunderlag som har något med den egna verkligheten att göra?

Vissa kommuner jobbar förmodligen seriöst med dessa frågar. Den absolut övervägande majoriteten gör det inte. Det är dags för en lagstiftning som ålägger kommuner att samla in och sammanställa uppgifter om utsläpp av växthusgaser inom varje enskild kommun. Annars är det inte möjligt att jobba med lokala klimatplaner – och det vill vi väl?