Folkomröstning den 25e maj gav Nej till Höghus I Höganäs

Tvärt emot vad kommunnamnet tycks innebära så blev det ett tydligt Nej i folkomröstningen om höghus i hamnen i Höganäs.

51 procent röstade nej till höghus och 45 procent röstade ja, resten röstade blankt. Valdeltagandet blev 57 procent. Skönt att det gick vägen men jag hade faktiskt räknat med ett ännu starkare nej, men en del har väl fallit för det märkliga utvecklingsargumentet, dvs. att höghus med bostäder, hotell och butiker automatiskt skulle sätta i gång någon sorts utveckling.Folkomröstningen är som alla lokala folkomröstningar i Sverige endast rådgivande men utslaget bör rimligen sätta stopp för kommunledningens utförsäljningsplaner av mark i hamnen till Peter Witander & Cos bolag, Högkvarteret..Hur som helst blir jag nu en dyr flaska whisky rikare eftersom jag slaget vad med Leif på Nyhamn Data om utgången av folkomröstningen. PS det var Leif som föreslog den dyra whiskyn.

Kommentar till debattinlägg i Dagens Industri den 27e januari 2014

solel-carpark
Debattinlägg: Sverige skall inte ta efter Tysklands energipolitik
Frågan om Sverige ska ta efter Tysklands energipolitik är inte relevant


Frågan i debattinlägget är nonsensbetonad. Sverige behöver inte bygga fossilbaserad energiproduktion vare sig om vi väljer att ha kvar kärnkraften eller om vi väljer att ersätta kärnkraften med vind-, solkraft- eller annan alternativ el.


En mer relevant fråga att ställa hade varit om Sverige skall avveckla kärnkraften efter tysk förebild och förvisso efter ett helt inhemskt ställningstagande i form av en folkomröstning. Denna fråga bör givetvis besvaras jakande, slutförvaringsproblematik och risken för det oförutsägbara kärnkraftshaveriet väger tydligt ner vågskålen till förmån för kärnkraftsavveckling. Även sårbarhets- och maktdecentraliseringsskäl talar för ett slut för svensk kärnkraft.


Hade också varit bra om vetenskapsakademikerna hade redovisat den del av kostnaden för utbyggnad av kraftnätet som motiveras av tillkommande vindel. Denna del är väl mindre än 60 miljarder kronor?


Tyskarna väljer att inte välja minsta motståndets väg. Gissningsvis kommer denna politik att på sikt bli lönsam och tyskarna/svenskarna/schweizarna  lär även lösa kommande obalanser med energilagring och smarta nät. Men di svenske kan hamna på efterkälken med tillämpningen av denna teknik som ju också  är en av våra paradgrenar om vi sväljer kärnkraftsivrarnas argument.

Den uthålliga staden

Satt just och tittade på ett videoklipp från USA om den gångvänliga staden. Intressant, men för många av oss välbekanta vinklingar och ifrågasättanden. Föredragshållaren, Jeff Speck, nämner dock en sak som jag inte riktigt haft koll på, den uthålliga och förtätade stadens attraktionskraft på yngre välutbildade människor.

Speck lyfter fram Portland i delstaten Oregon, endast några stenkast från Vancouver i Kanada. Portland bestämde sig redan för många år sedan att satsa på god kollektivtrafik,  cykel- och gångvänlig och förtätad stadsutveckling  och har enl uppgift i klippet just på grund av denna satsning belönats med inflyttning av yngre välutbildade hushåll. Att satsa på en förtätad stad med prioriterad gång- och cykeltrafik kan bli ett starkt argument för en positiv ekonomisk och demografisk dynamik. Bil och köpcentra ombuden kan bemötas med goda och övertygande motargument.

I min kommun, Höganäs, har man under det sista decenniet, på tvärs mot allt vad uthålligt tänkande säger satsat på externa köpcentra. Nu ligger det ytterligare ett förslag från kommunen i denna förlegade riktning, nu om att ”utveckla” hamnområdet. I denna tänkta utveckling ingår en satsning på att med hotell och bostäder i höghus dra köpkraft till hamnen. Oundvikligen skulle en sådan framgångsrik satsning slå ytterligare spikar i kistan till en småskalig, gångvänlig och livskraftig handel i stadens befintliga centrumdelar.

Kommunens hamnutvecklingsförslag har dock stött på patrull. En lokal kampanj för folkomröstning om hamnförslaget har, kanske oväntat för vissa, lett till att 15% av de röstberättigade i kommunen skrivit på ett krav om folkomröstning. Kommunfullmäktige har rättat och packat sig efter folkviljan och beslutat om folkomröstning  samtidigt med valet till EU-parlamentet den 25e maj.

konsumladan_me_ring

Ett starkt argument mot höghusbyggeri i hamnen, hittills lite styvmoderligt behandlat i debatten, är att det inte kan förväntas på minsta sätt lösa kommunens bostadsbrist.

Nästan 3000 människor står i bostadskö i Höganäs, i stort sett inga av dessa köanden är emellertid intresserade av att hyra eller köpa dyra nyproducerade lägenheter i hamnen.

Det krävs alltså ett helt annat upplägg för att tackla bostadsbristen. Det handlar om att skaffa fram lägenheter som är små, billiga, med närhet till goda kollektiva kommunikationer och med gångavstånd till dagligvaruhandel.  I centrala Höganäs står sedan ett antal år en 2500 m2, ett före detta Konsum, tomt, se foto ovan.

Varför inte riva denna låda och ersätta den med något som i stället adderar till stadens skönhet och miljömässiga och sociala uthållighet? Här är mitt förslag, fritt plagierat på Sven Backströms och Leif Reinius terrasshus i Gröndal (Stockholmsnärförort) från början av 50-talet. Den skissade terrassfastigheten ligger i söder-öst läge är tänkt att inrymma ett hundratal små ettor och tvåor (25 kvadrat – 55 kvadrat), de flesta med stora balkonger.

För att kunna hålla månadshyrorna så låga som 2000 kr – 2500 kr bör man kanske gå så lågt som till 20 kvadrat för de minsta lägenheterna.  Det kan dock vara klokt att bygga in rejäla gemensamhetsfunktioner, t.ex. festlokaler och självklart bör det i markplan finnas individuella cykelgarage. Små lägenhetsytor i kombination med rejäla gemensamhetsfunktioner och frikostiga yttre förråd gör det möjligt att pressa månadshyran.  Jag tror att sådana här mikrolägenheter skulle gå som smör i solen.

Grondalplagiat_vinkel_klippt_Mats_600px