Konflikträdda svenskar

konfliktradd56 år sedan förra nyvalet. Varför är det i Sverige så sällan nyval eller extra val som det heter i regeringsformen? Har det saknats stora felgrepp av regeringar eller stora problem som inte gått att lösa på bra sätt med befintliga riksdagskonstellationer? Knappast. Vad tusan beror det då på att vi inte har ny-/extraval oftare i detta land?

Förmodligen ligger förklaringen i den svenska politiska samförståndskulturen och rädslan för konflikter som utmärker det svenska folkkynnet. Är detta bra eller dåligt? Tja – det beror väl på det. I många lägen är det säkert bra med samförståndslösningar, konflikter på arbetsmarknaden kan undvikas, vi har i det stora hela undvikit samhällsskadliga arbetsmarknadskonflikter, hjulen i samhällsmaskineriet har välsmorda kunnat rulla.Slagsmal_2

Men, vid stora omvärldsförändringar kan det vara så att befintliga maktetablissemang inte är kapabla till nytänkande. En som utmanat det etablerade systemet och som kan berätta om närmast paranoida försvarsreaktioner bl a i form av en märklig CIA-mangling är Jesse Ventura som valdes som oberoende  till guvernörsposten i Minnesota i USA.

liljeholmensI lägen med stora omvärldsförändringar  kan det vara bra med lite fränare konfrontationer, hjärncellerna får jobba hårdare, ett ambitiösare faktaunderlag kan tas fram och sanningar erkännas. När stridsröken lagt sig kan nya konturer skönjas och  kreativa lösningar lättare  hittas.