Helt rätt, bristande cykelförvaring är en orsak till icke-cykling

Boendeintegrerade parkeringar av klass är en viktig pusselbit för att sätta fart på användning av ett fordon, se tidigare blogginlägg. Man tänker här i första hand på bilparkeringar, garage, car-portar och parkeringsplatser som placeras i omedelbar närhet till själva boendet. Man behöver knappt bli kall eller våt vid dåligt väder, bara att ta några steg, öppna och sätta sig i bilen och trycka på gasen. Bra för handikappade men farligt, farligt för fysiskt fungerande Svensson. Alltså ut med de  boendeintegrerade bilparkeringarna och in med boendeintegrerade cykelparkeringar, trösklarna höjs för bilkörning och sänks för cykling.Cyklar efter storm webb

Rent allmänt är ju kontrasterna mellan ett välmående villaområde och ett hyreshusområde slående. I villaområdet kan avnjutas designade trädgårdar, växthus, car-portar och bekväma garage med fjärrstyrda garageportar, dyrbara rot-avdrag finansierade om- och tillbyggnader.

I hyreshusområdena hålls allt inom snäva budgetramar, detta gäller inte bara nerprioriterade och löjliga cykelförvaringsmöjligheter utan i största allmänhet så finns kaserntänket kvar i hyreshusområden, sterila utemiljöer och  relationer mellan fastighetsförvaltning och boende präglade av förmyndarmentalitet, arrogans och lomhördhet från de fastighetsansvarigas sida och av infantil kverulans från de boendes sida.

Sedan länge finns det i detta land en förening för hyresgäster, vissa boende är fortfarande medlemmar och betalar väl tilltagna månadsavgifter. I mitt område kostar ett medlemskap 82 kr i månaden, dvs 982 kr om året. För en pensionär med små marginaler är detta en summa pengar som inte kan ignoreras, de flesta tanter (mest tanter här) verkar också ha gått ur Hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen har helt enkelt blivit för dyr och levererar inte vad den ska vad gäller att driva krav på förbättringar i boendemiljön t.ex säkra och fungerande cykelparkeringar.

Hur ska då pusselbiten god cykelparkering komma på plats i flerfamiljs/hyreshusområden? I bostadsrättsföreningar tar man givetvis upp frågan på medlems/styrelsemöten, i hyreshus kan man om man är utrustad med sisyfosisk uthållighet och en del privata marginaler ta upp saken med hyresgästföreningen, har man inte denna profil kan man namninsamla och föra fram krav och resonemang direkt till fastighetsägaren, här kan lyhördheten variera men åtminstone de kommunala bostadsbolagen är ju om det kniper också ibland åtkomliga bakvägen genom den politiska porten.

Personligen lutar jag åt att bygga lite mer påkostade cykelgarage och erbjuda dessa mot en rimlig hyra, borde räcka med 50 – 100 kronor i månaden. Skall man finansiera med hyreshöjningar riskerar man att stöta på motstånd.

Eftersom de flesta kommuner vid det här laget har antagit cykelpolicies mm borde det väl dessutom gå att klämma fram ett anslag för investering i cykelgarage till fastighetsägarna ur den kommunala budgeten. Nyss såg jag t.ex. en uppgift i Dagens Nyheter om att, jag tror det var 700 miljoner kr, var outnyttjade i Stockholms kommuns cykelmiljard. Varför inte öronmärka pengar ur sådana kommunala cykelbudgetar för investeringsbidrag för cykelgarage i anslutning till flerfamiljshus?

Medan man väntar på att fastighetsägaren skall få loss tummarna kan det vara klokt att vidta vissa skyddsåtgärder på egen hand som fastlåsning av cykel med mc-lås, användande av dubbla lås, märkning av cykel, bortplockning av batteri på elcykel och eventuellt även användande av cykellarm, finns på Biltema. Grannsamverkan är heller aldrig fel, man kan gärna uppmärksamma grannar på när cyklar lämnats olåsta (inget dumt sätt förresten att bli lite populär på).

 

Gryning över Höganäs

Gryning_over_LerbergetKl 06.00.Tidningsrundan klar. Ännu ett optimalt cykelväder. Fantastiska gryningshimlar. 4 timmars fysisk ansträngning, 450 ilägg i låda. Arbetsstrukturen nära bushmännens som Lasse o Lisa Berg beskriver den i ”Gryning/skymning över Kallahari. Jaga 4 timmar sedan mat o vila. Kontorsstolen kan slänga sig i väggen! 140 kr timmen är ju ingen Falkengrenare direkt men ganska ok. Den goda Annika drar tydligen in 9000 kr i timmen/2,3 miljoner kr i månaden. Men hon är säkert värd pengarna. Snacka om social kompetens

Perfekt nattcykling

Just avverkat en nästan perfekt tidningstur. Fullmåne över sundet, vindstilla, 12 grader – det blir inte bättre. Färden går med en tio år gammal 7-växlad damcykel från Biltema utrustad med en egenimporterad central drive motor och specialbyggd frampakethållare med kapell sytt av den irakiske skräddaren i Höganäs. Utan gaspådrag räcker batteriet de 20 kilometrarna med marginal.

På ett antal vägar som Krabbes väg, Sjöstens guda och Fröjds guda i Gamla Lerberget kan man när man cyklar kryssa mellan brevlådorna på båda sidor av vägen, dvs man behöver bara köra i en riktning. Nästan det perfekta distributionsfordonet, skulle bara behövas regenerativ bromsning också för optimum. För den här typen av körningar som innehåller runt 500 start/stopp på 3½ timmar spar man upp till 30 % energi med regenerativ bromsning.

Det här är annat än när jag körde runt i min gamla Nissan (Primera bensin från år 2000) utköpt från min mors dödsbo. Förutom att körsträckan blev 20 procent längre än med cykel, pga diverse extrasträckor så är denna bil med en 1,9 liters motor och 112 hästar fullständigt obegripligt törstig i en sådan här distribution.

Först trodde jag inte att det var sant när jag behövde tanka en full tank bara ett fåtal dagars körning, bilen drog 4 liter milen, otroligt. Jag skulle förstått att jag blev lurad, det framgår ju faktiskt av namnet på bilen om kan lite turkiska, Nissan betyder nämligen april på turkiska , ett aprilskämt helt enkelt!

Biltema cykelns motor är på 250 watt, cirka en tredjedels hästkraft. Effektrelationen mellan de två transportfordonen är alltså 112/0,3 dvs 373:1. Den ena drar 10 liter bensin turen den andra 0,3 kwtimme el + 3½ timmars lättmotion. Snacka om energibesparing!

I ärlighetens namn skall dock sägas att min Nissan, bortsett från törstigheten, har fungerat perfekt, motorn spinner som en katt trots körda 200.000 kilometrar.

Omdesigna hyreshuskonceptet

Hyreshuset upplevs av många som lite trist, ett andrahandsval som det gäller att komma ur så snabbt som möjligt. Bor själv i ett hyreshus nu, väldigt bekvämt att slippa tänka på en massa praktiska grejer som gräsklippning, snöskottning m m. Det är nog, sett i det stora hela, ett mycket bra hyreshus men det finns vissa nackdelar.

flerfamiljshus_och_turning-torsoVill man få något ändrat eller fixat  har man att tampas med fastighetsförvalningen.
Härförledes tog jag t.ex. upp frågan om bättre cykelförvaringsmöjligheter i markplan med bovärden, väderskydd, bra fastlåsningsmöjligheter och laddstolpar för elcyklar. Mina önskemål bemöttes med ”jaja vill du ha det här då kan du köpa villa”. Korkat svar,  jag lyckades dock passa på den fina dispytmöjligheten.

Ganska mycket svart-vitt tänkande i frågan hyreshus kontra villa. Sett ur ett miljö- och uthållighetsperspektiv är hyreshuset/flerfamiljshuset överlägset med ett bättre markutnyttjande, mindre investering, materialåtgång, väsentligt lägre klimatutsläpp per person.

I Mölle där jag bott ett tag hade vi en granne i ett stort stenhus med direktverkande el för uppvärmning som hade en årsförbrukning på 60 000 kwh plus klimatusläpp från ett par bilar för nästan dagliga t o r transporter till centralorten på 20 – 30 kilometer. Detta kan jämföras med min nuvarande årliga elförbrukning i en liten hyreslägenhet på 800 kwh och möjlighet att klara dagliga förflyttningar i stort sett utan bil.cykelparkering

Eftersom hyreshuset i sina grundegenskaper är bättre ur miljösynpunkt borde man se till att det också, från ett bredare boendeperspektiv, blev attraktivare med hyresrätt/flerfamiljshus. En ingång till hur man gör detta är att titta på hur man fullt ut kan utnytta den utväxlingspotential som följer av det koncentrerade boendet. Små lägenheter är billiga men saknar av utrymmesskäl vanligen ett antal fördelar hos villaboendet.

Genom att bygga in mötes/festlokaler, andra funktioner, t.ex hobbyrum för att snickra, väva mm, lokal för fysisk träning, eventuellt också gästlägenheter i flerfamiljshus redan från starten kan man på ett väldigt kostnadseffektivt sätt få in ett antal ”villafunktioner” i flerfamiljshuset.

Rimligen skulle man kunna bygga en bra mötes/festlokal  per 200 -400 små lägenheter.  Hyran skulle kanske behöva vara några procent högre men en sådan liten fördyring borde väga lätt ställd mot fördelarna för föreningsverksamhet, lokal demokrati  och socialt liv i största allmänhet.Väldigt mycket kan också göras för den yttre miljön i hyreshusområden som väderskyddad cykelparkering i markplan, bättre trädgårdsdesign, tillgång till odlingslott och estetisk utsmyckning. Särskilda ansträngningar bör göras för att optimera mikroklimat, solbelysning och vindbrytning.

vävstugaAv klimatskäl och för att mota Fetma- Olle i grind bör det finnas ett visst ”tuggmotstånd” mot att utnyttja bil, boendeintegrerade bilparkeringar bör undvikas eller minimeras samtidigt som cykel- och gångförflyttningar underlättas genom ett genomtänkt anläggande av cykelvägar och dessas integration i befintliga gatunät.

70 procent av lokala transporter kan göras med elcykel

mynewcargobike2Efter att ha kört en Nissan Primera på ett tidningsdistrikt i några månader med en bensinförbrukning på mellan tre och fyra liter per mil tack vara start- stoppkörning så började jag tröttna på att få en redan hårt pressad privatekonomi ytterligare dränerad av utgifter för bensinförbrukning som bara till knappt 30 procent ersattes av arbetsgivaren. Här passade en elcykeln in som hand i handske.

Problemet var bara att vanliga elcyklar typ Biltema inte klarar de tunga tidningslaster som följer med ett bildistrikt med upp till 500 – 600 stopp vid brevlådor under mina tre – fyratimmars arbetspass mellan 2 och 6 på morgonen. Vanliga cargobikes typ Kristiania var heller inte lämpliga eftersom de är svårmanövrerade för ilägg i brevlådor. Så hittade jag Yuba Mundo och den dyrare Xtra cycle på Internet (som i sådana här sammanhang är fantastiskt), vilka är utrustade med förlängt bakparti som möjliggör dubbel last.

Det blev en Yuba Mundo eftersom det var svårt att få en Xtracycle hitsänd från USA. Yuban kunde köpas genom tysk återförsäljare. Därefter var det bara att utrusta cykeln med elmotor och batteri från Kina köpta genom återförsäljare i Mölndal respektive Tjeckien. Så – nu kan jag med sinnesro avverka min pass, bra för miljön, ekonomin och fysiken. Nu gäller det bara att fixa dygnsrytmen, en viss utmaning när man jobbar 12 nätter i sträck på 12-2 schema, jobba 12 ledig 2.

Under resans gång har jag tyvärr kunnat konstatera fackligt motstånd mot att ersätta bil med cykel. Men detta är nog en fnurra som försvinner vartefter. Märkligt att vi i nådens år 2014 fortfarande håller oss med stora fordonsparker för lokala transporter där en person sitter och kör runt 1 – 1,5 ton bil med 45- 120 hästkrafters motorer för att att utföra ett transportarbete som egentligen inte kräver mer än en hästkraft. Den svenska kärleken till förbränningsmotorn är urstark men  potentialen för att ersätta lokala biltransporter med elcykeltransporter är mycket stor och med all sannolikhet också klart lönsam även räknat med en traditionell företagsekonomisk kalkyl, alltså utan hänsyn till externa miljöeffekter.