Återbruk

Byggmateriel.

Vad kostar en friggebod på 15 kvadratmeter om den byggs till år 2012 produktionskostnad  i den svenska byggbranschen (och hypotetiskt med samma tekniska standard rörande isolering, kök, badrum mm)?

 

Svar: Friggeboden kostar mellan fyra- och sexhundra tusen kronor. Otroligt!

Hur är en sådan kostnadsnivå möjlig?

Svar: Ett antal faktorer ligger bakom.

1. Klantiga exploateringsystem hos kommuner som förhindrar konkurrens.

2. Oligopolistisk branschstruktur som underlättar höga priser och pris-, och anbudssamverkan.

3. Svag internationell konkurrens, svagt utnyttjande av upphandlingsmöjligheter inom EU.

4. Korruption bland offentliga tjänstemän och hos beslutande politiker.

Förslag:

(en droppe i havet ställt mot hela problemkomplexet men ändå en lite intressant infallvinkel)

Låt entreprenörer efter anbud få licens för att ta ut byggmateriel från tipparna vilket annars skulle malas till flis.
Flis

Entreprenörerna skulle enligt det här upplägget svara för att filtrera fram tjänlig byggmateriel från tipparna, för lagring och för försäljning.

Mycket stora mängder tjänligt byggmateriel mals ner till flis. Rimligen bör det ligga stora miljövinster i att återbruka delar av detta materiel.
Tippen

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page