Misstänker att studiero i skolmiljöer trumfar löner

Ska bums vidgå att min rubricerade misstanke om vad som ligger bakom lärarflykt och nyrekryteringssvårigheter inte grundar sig på någon objektiv och färsk statistik.

Min misstankes grund ligger snarare långt tillbaka i form av egen skolgång i Växjö och i Helsingborg och i erfarenheter från när jag vikarierade på högstadiet i Stockholmsförorten Skärholmen på åttiotalet.

Skillnaden mellan sextiotalets och det tidiga sjuttiotalets skol- och klassrumsmiljöer i Växjö och Helsingborg och vad som utspelade sig i klassrummen i t.ex Stockholms förortsskolor tio – tjugo år senare är avgrundsdjup.

Studiero och fokus på inlärning hade under denna mellanliggande tid förbytts mot hela havet stormar och något som nästan kan beskrivas som ett värstingarnas terror-regemente. Som illustrerande incident kan nämnas att en av mig under lektionstid beslagtagen kniv omedelbart lämnades tillbaka av studierektor till den värsting som under lektionen helt öppet satt och täljde in sina initialer i skolbänken. Så vitt jag förstått är det nu, ytterligare 30 år fram i tiden, fortfarande värstingarnas skräckregemente som sätter sin prägel på många klassrum.

Fega och flata rektorer och lärare i kombination svaga regelverk inom och utom skolan spelar  en stor roll i vidmakthållandet av en på mångs håll ruggig skolsituation. Kunskapsförakt, lögnkulturer, Ramboideal och samhälleliga belöningsmekanismer som nerprioriterar kunskap förbättrar inte direkt  situationen i dagens skolvärld.

Kanske finns det statistik som belägger motsatsen men tills en sådan bevisning är för handen insisterar jag på att omtänk och korrigering på nämnda förklaringspunkter, i första hand vad gäller de interna skolförhållandena, snabbt skulle fylla de flesta lärarvakanser och bana väg för nyrekrytering av högpresterande till läraryrket som ju i grunden är fantastiskt. Och jag tror faktiskt detta kan åstadkommas utan så stora lönelyft.

Utan välutbildade drar Sverige det korta strået i den globala konkurrensen. Många hungriga kineser därute som gärna drar de långa.  Nu är det visst nån som hojtar att jag ska skicka dessa funderingar till Svenskan i stället! Tusan också vad folk kan få saker om bakfoten.