SvD feltolkar Oxfamrapport om rikaste

Oxfam har i dagarna, lagom till det ekonomiska toppmötet i Davos, presenterat en rapport som visar att världens åtta rikaste personer tillsammans äger lika mycket som hela den fattigaste halvan av världens befolkning. Oxfam blåser i visselpipan och menar att så här kan vi inte ha det fortsättningsvis. Systemet medför hårdexploatering av arbetare, extremt olika livschanser, nerprioriterat klimatarbete och en genom lobbying farlig inblandning i demokratiers politiska styrning.

SvDs kommentar till rapporten är att”den som leker med tanken på att avskaffa de superrika, ifrågasätter också det ekonomiska system som på kort tid har lyft miljoner- nej, miljarder – ur svält och extrem fattigdom. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig.”

Svenskans svart-vita grepp är lömskt genom att det riktar bort fokus fokus från den relevanta frågan om hur nuvarande system kan tämjas utan att den guldäggsläggande hönan nackas. Läser man rapporten lite noggrannare  ser man att det Oxfam är ute efter alls inte är  ett avskaffande av det ”kapitalistiska systemet” utan dess modifiering genom hyfsning av dess värsta uttryck.

De flesta i åtta-gänget torde också vara mycket väl medvetna om att saker och ting gått för långt.Vissa har därför, delvis i ren självbevarelsedrift som en föregripande taktik, delvis av personliga engagemang, skänkt bort stora delar av sina förmögenheter till välgörenhetsstiftelser som t.ex. Bill & Melinda Gates stiftelse. Jag förmodar att Gates paret dock behåller ett stort inflytande i stiftelsens styrelse. Även Buffett har skänkt större delen av sin förmögenhet till Gates stiftelsen. Om jag minns rätt har den nu 86-årige Buffett då och då dessutom uttalat sig för höjda inkomst- och förmögenhetsskatter på de rikaste.

En brännande fråga är hur man skall kunna ena jordens största, USA, Kina, EU och Indien kring mekanismer, typ gemensamma globala förmögenhetsskatter, som tämjer ett globalt kapitalistiskt system som verkar ha lagt i en överväxel.

Som vanligt kommer system-intressenter/miljardärer med inbördes lojaliteter att spjärna emot, nyrika postkommunistiska eliter i Kina och Ryssland och i väst  kapitalistiska konserverare med fascistiska dragningar som mediemogulen Rupert Murdoch och fossillobbyisterna Koch i USA. Donald Trump är förvisso en joker och lär inte underlätta resan mot ett rättvisare globalt system.

Exakt hur ett vinnande koncept kommer att se ut blir spännande att.  Men man har ändå att räkna med att i dess tillskapande kommer marxistisk analys att spela roll medan den leninistiska praktiken hålls utanför.

Misstänker att studiero i skolmiljöer trumfar löner

Ska bums vidgå att min rubricerade misstanke om vad som ligger bakom lärarflykt och nyrekryteringssvårigheter inte grundar sig på någon objektiv och färsk statistik.

Min misstankes grund ligger snarare långt tillbaka i form av egen skolgång i Växjö och i Helsingborg och i erfarenheter från när jag vikarierade på högstadiet i Stockholmsförorten Skärholmen på åttiotalet.

Skillnaden mellan sextiotalets och det tidiga sjuttiotalets skol- och klassrumsmiljöer i Växjö och Helsingborg och vad som utspelade sig i klassrummen i t.ex Stockholms förortsskolor tio – tjugo år senare är avgrundsdjup.

Studiero och fokus på inlärning hade under denna mellanliggande tid förbytts mot hela havet stormar och något som nästan kan beskrivas som ett värstingarnas terror-regemente. Som illustrerande incident kan nämnas att en av mig under lektionstid beslagtagen kniv omedelbart lämnades tillbaka av studierektor till den värsting som under lektionen helt öppet satt och täljde in sina initialer i skolbänken. Så vitt jag förstått är det nu, ytterligare 30 år fram i tiden, fortfarande värstingarnas skräckregemente som sätter sin prägel på många klassrum.

Fega och flata rektorer och lärare i kombination svaga regelverk inom och utom skolan spelar  en stor roll i vidmakthållandet av en på mångs håll ruggig skolsituation. Kunskapsförakt, lögnkulturer, Ramboideal och samhälleliga belöningsmekanismer som nerprioriterar kunskap förbättrar inte direkt  situationen i dagens skolvärld.

Kanske finns det statistik som belägger motsatsen men tills en sådan bevisning är för handen insisterar jag på att omtänk och korrigering på nämnda förklaringspunkter, i första hand vad gäller de interna skolförhållandena, snabbt skulle fylla de flesta lärarvakanser och bana väg för nyrekrytering av högpresterande till läraryrket som ju i grunden är fantastiskt. Och jag tror faktiskt detta kan åstadkommas utan så stora lönelyft.

Utan välutbildade drar Sverige det korta strået i den globala konkurrensen. Många hungriga kineser därute som gärna drar de långa.  Nu är det visst nån som hojtar att jag ska skicka dessa funderingar till Svenskan i stället! Tusan också vad folk kan få saker om bakfoten.