blinkande solInte ovanligt att vissa frågor ligger och gnager i bakhuvudet men att ett kraftigt omvärldsbrus gör att de liksom inte riktigt orkar ta sig upp till högre medvetandeskikt.

Rådande läge för solpanelskonfigurationer för hushåll är för mej just en sådan fråga. I nuläget erbjuds man som köpare av solpaneler endast två alternativ, antingen väljer man ett ”offgriddsystem”, ett självförsörjande system med batterier men  utan export av överskottsel till distributionsnät eller ett system utan batterier men med medelbar export av all överskottsel till distributionsnät.

”Offgridsystem” har rent intuitivt en stor attraktionskraft på en gammal systemdissident som t.ex. jag själv. Naturligtvis perfekt för lägen dit distributionsnät inte dragits men i vart fall i tättbebyggda delar av Sydsverige är ju denna belägenhet inte särskilt vanlig.

Vad gäller nätanslutna system utan eget batteripack så gäller intuitivt det motsatta, vedervärdigt för inbitna systemdissidenter men naturligtvis perfekt för ”systemlakejer” som kan koppla upp sej till centrum och samtidigt koppla bort de egna besluts- och viljefakulteterna.

Överbryggningen av den här dikotomin är naturligtvis någon form av hybrid, inte kärnfysik det räcker gott med att tänka, vilja och möjligen dynamisk kontext . En sådan överbryggning skulle möjliggöra både egen ellagring och export samt tidsstyrning av import och export från och till  distributionsnätet. Konstruktionen skulle göra det möjligt inte bara att exportera egen solel vid vald tidpunkt utan även att exportera lagrad nätel  vid tidpunkter då det råder effektbrist i distributionsnäten och höga priser.

Så snubblade jag på lösningen  i Australien vid slösurfning (slösurfning har sina goda poänger). Ett paket med mjukvara från Reposit Power och Teslas Power Wall, installerat av Natural Solar. Jag saxar från webben:

“We want customers to be able to choose the best storage device and have a great user experience from us by trading in energy markets, buying low and selling high and supplying Natural solarthemselves in between.”

The “set and forget” technology – which was tested last year in a series of ARENA-backed trials based in Canberra and the surrounding region, – uses data from inputs including advanced weather forecasting and electricity market pricing to decide whether to store solar generated energy in the battery during the day or sell it back to the grid at a profit.

For example, when energy prices drop overnight and the system predicts low solar generation the following day GridCredits takes electricity from the grid to charge the batteries.

Sim Sala Bim.

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page