Tyska brunkolen, ett förslag

brunkolHar kolen gått över till tjeckerna ännu? Har inte full koll pga nattjobb, hoppas inte. Borde finnas ett alternativ till sälja eller behålla, ett tredje alternativ.

Sätt eländet på stiftelse. Låt stiftelseurkunden innefatta en tvingande bestämmelse om att kolen ska stanna i jorden. Stiftelsen blir inledningsvis helägd av Vattenfall/svenska staten men andelar säljs sedan successivt ut till organisationer, företag och privatpersoner enl något sorts CO2 kompensationsupplägg.

Stiftelsen ges i sin urkund även rätt att i mån av finansiell förmåga köpa upp andra fossila reserver var som helst i världen, reserver som på så sätt blockeras från all framtida exploatering .

Bilindustrin är en problematisk BNP-motor

Bilens livscykelutslappIntressant inslag i Rapport om bilindustrin härom kvällen. Katja Tasala Gradin, doktorand på KTH, intervjuas om livscykelanalyser om bilars miljöpåverkan. Forskningen pekar enl Gradin på att det kan vara miljömässigt bättre att fortsätta att köra sin gamla bil än att köpa en ny miljöbil. Tillverkningen av nya bilar genererar helt enkelt så mycket miljöutsläpp att dessa bilars överlägsna miljöegenskaper när de körs mer än väl uppvägs av negativa miljöeffekter i tillverkningsprocessen.

Politiker, myndigheter, media och allmänhet har slarvat bort en historisk chans att i god tid pressa fram en biltillverkning som är miljömässigt uthållig, baserad på livscykelanalyser.

Ja vill påstå att bilindustrin har fulspelat å det grövsta för att stoppa framtagandet av fordon med miljömässigt robusta livscykler. Industrin har slagit vakt om befintliga produkter, plattformar, produktionsanläggningar, marknadsföringsinvesteringar bl.a. genom att se till att de mindre, lättare, materialsnålare och därmed miljövänligare bilar som borde tagits fram inte har fått se dagens ljus som konkurrenskraftiga volymfordon.

Redan för 20 – 30 år sedan borde stora satsningar på ett mycket resurssnålare och miljövänligare bilkoncept gjorts. Utgångspunkten skulle varit: Vilka specifikationer bör ett fordon ha som kan innehas av ett flertal av jordens invånare på niomiljarders nivån?

Svaret skulle definitivt inte blivit en bil på 250 hästkrafter och med en vikt på 1800 kilogram. 10 hästkrafter räcker för att förflytta två personer i 70- 80 kilometers hastighet.

Detta är förmodligen maximum för vad världen kommer att klara av. Vi talar om ett lättviktsfordon, materialsnålt och miljövänligt, kanske med cykelhybridegenskaper för att förlänga räckvidd, förmodligen med en vikt under 300 kilogram.

Finns inte en suck i helvete för att världen om 25 år kommer att kunna klara av en privatbilsflotta för nio miljarder människor av stadsjeepstyp hur miljömässigt drivna dessa bilar än må vara. Livscykelutsläppen från ett privatfordon måste ner med 80-90%.Volvo flaggskepp3

 

Att fortsätta satsa på 150  – 300 hästars bilar är helt enkelt ett Kamikazeprojekt sett från ett globalt överlevnadsperspektiv.

Tidigare: Perspektiv på elbilar, september 2014, Elbilar, oktober 2012

 

En sekulär etik

Dalai Lama, världens mest populära ledare i en opinionsundersökning 2013. Utsedd till den reinkarnerade Dalai LamaDalai Lama (14e) som tvååring.

Flydde 1959 från Tibet till Indien efter ett misslyckat väpnat uppror mot den kinesiska ockupationsmakten.

En och annan har läst hans bok ”Lycka! En handbok i konsten att leva” från 1999.

I ”Beyond Religion: Ethics for a Whole World” från 2011 argumenterar Dalai Lama för att världen behöver en sekulär etik. Man kan inte annat än att hålla med. Det behövs ett sammanhållande kitt på en djupare nivå än mänskliga rättigheter, Internationella brottmålsdomstolar mm.

De stora världsreligionerna är inåtblickande och levererar inte en fungerande global etik. Deras anhängare har dessutom en benägenhet att råka i luven på varandra. I en av resor och kommunikation alltmer sammantvinad värld som samtidigt är söndertrasad av militära konflikter behövs en gemensam etik som inte är religionsförankrad.

Det kan slutas hur många fördrag som helst om mänskliga rättigheter mm, finns det inte någon gemensam etik bakom riskeras ett skralt efterlevande.

Och inte minst, omställning till en miljömässigt uthållig värld kommer att kräva avkall på materiella privilegier i de rikare delarna av världen och hos härskande eliter i fattigare länder. Något som blir svårt utan ett etiskt fokus.

Att lagstifta fram materiella nertrappningar utan en tyngre och djupare motivation (som skulle kunna finnas i en sekulär etik) stöter på patrull från många håll, vilket så här dags hunnit bli ett välkänt faktum.

Dalai Lama betonar att en sekulär etik inte exkluderar religion och han hänvisar här till den Indiska författningen som är sekulär men inte religionsantagonistisk till skillnad från t.ex. författningarna från den franska revolutionen.

 

Snabbare co2 rapportering, bravo SCB, so far. Transporter fortsatt Akilleshäl.

Kör en partiell rerun från ett av mina inlägg här på Gröna bloggar, den 19e februari 2013. Skönt att det rör på sig hos moder Svea.

Punkt 2 nedan  alltså delvis implementerad. Finns förstås en hel del att göra på punkt 3. Min egen kommun, Höganäs, kör i stort sett 180 grader fel i alla fall. Man satsar på att attrahera höginkomsttagare för skattebasens skull. För ändamålet tillhandahålls Sveriges bilvänligaste kommun med en stads- och infrastrukturplanering i allt väsentligt inriktad på höginkomsthushåll med två bilar samt nya detaljplaner med stora villatomter och gräddfil för bilar.

Skadar dessutom inte att påminna sig att nationella utsläpp är just det och inte Carbon Footprint. Cirka hälften av vårt Carbon Footprint härrör från import, livsmedel mm.

 

Carbon_fotprint_vindication1

En systemansats:fossilindustri, bilar, infrastruktur, externetableringar och stadsplanering.

Allt hänger ihop, ibland är det lätt att tappa bort de stora sammanhangen när man är mitt uppe i något specifikt engagemang. Men minsann, allt hänger ihop – det är nästan religion. Ibland blir det extra tydligt som när Gyllenhammar arbetade för sitt upplägg med den norska oljan och gasen, hade förstås varit fina fisken sett från ett traditionellt BNP perspektiv men mer sumpfiskaktigt sett från ett uthålligt.

Så det är bara att hålla Foucault i handen och vandra genom strukturernas orsakssamband:allt_hanger_ihop4