emigrationsutredningenKan bli lite problematiskt att gå in i nästa valrörelse med oförändrad invandringspolitik. För drygt 100 år sedan upplevde Sverige en annan befolkningsomvälvning, den jättelika Amerikautvandringen. Då tillsatte man kanske Sveriges genom tiderna största offentliga utredning – emigrationsutredningen- (tidigare blogginlägg).

Den finns i dagens Sverige en mycket stark underström av kritik mot de stora flyktingvolymerna som nu artikulerar sig i opinionsundersökningar. Många tror inte att det svenska samhället kommer att kunna integrera de stora volymerna flyktingar utan stora negativa konsekvenser.

Det är därför hög tid att ta fram ett fördjupat beslutsunderlag för flyktingpolitiken. En bred utredning bör därför skyndsamt tillsättas som analyserar, invandringens inverkan på de sociala försäkringssystemen, den offentliga sektorns ekonomi, sysselsättning samt kultur- och säkerhet.

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page