rosengard_kravallerArgumenten för basinkomst är starka, invändningar emot, typ att det skulle skada arbetsmoralen, är svaga. Miljöpartiet tog på senaste partikongressen ett beslut om utredning av basinkomst. Vilken sorts utredning har jag inte klart för mig men rimligen borde det vara en offentlig utredning så att statens fulla resurser kan utnyttjas. Internationellt har det redan genomförts pilotprojekt i Indien och Kanada, ett snävare begränsat pilotprojekt övervägs i holländska Utrecht och flera andra holländska städer. En offentlig utredning brukar ta några år.

rosengard_pojkarVad vore mer lämpligt än att genomföra ett antal pilotprojekt med basinkomst i Sverige i anslutning till en SOU? Projekten som borde få löpa några år bör utvärderas vetenskapligt med olika forskarinsatser och skulle kunna tillföra utredning och politisk beslutsprocess viktig information. Lämpliga ställen för pilotprojekt vore t.ex. problemområden som Bergsjön i Göteborg, Rosengård i Malmö. Andra lämpliga områden som skulle kunna delta är kommuner i Norrlands inland med besvärlig arbetsmarknad, även kommuner med en del problem i Skåne som t.ex. Klippan vore lämpliga för deltagande.

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page