GrekandNär man diskuterar det grekiska eurodramat är det lätt att förbise en viktig faktor som Joseph Stiglitz påpekar i denna Aljazeera intervvju: 90 procent av hittills utbetalt stöd från EU har inte gått till Grekland utan till långivare, framför allt europeiska banker. Bilden av Grekland som ett svart hål som dränerar EU på resurser är alltså totalt felaktig. Stiglitz är väldigt kritisk till besparings- och åtstramningslinjen samtidigt som han betonar de negativa geostrategiska konsekvenserna av ett grexit i form av ett ökat ryskt och kinesiskt inflytande på Europas sydöstra flank. Uppenbarligen innefattar principöverenskommelsen inte skuldavskrivning vilket Tyskland stenhårt motsätter sig men väl en omstrukturering av lånen i form av förlängda löptider och lägre räntor.

Ett förhållande som enl min mening är märkligt är att Grekland fortfarande ligger relativt högt vad gäller de vanligaste turistutgifterna omräknade i svenska kronor enligt Forex semesterindex. Grekland har ett index på 77 vilket inte skiljer sig så mycket från Tysklands, 79, eller Storbritannien, 87. Efter alla besparingspaket och åtstramningar hade man väntat sig ett större genomslag i de grekiska konsumentpriserna. Länder i östra europa som inte har euron har semesterindex siffror runt 50,  rimligen borde Grekland ligga på denna nivå. Låga turistpriser i kombination med det grekiska medelhavsparadiset är när allt kommer omkring den verkliga hårdvalutan.

Man får hoppas att det reder ut sig.

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page