kista med spik1-cropped1

 

Trodde knappt mina öron. Fick in morgonnyheterna och justitieminister Morgan Johansson (som enl Wikipedia har en fil kand men saknar juridikexamen). Enligt reportern skulle ”brottslingen” inte behöva närvara vid rättegång eftersom många tilltalade uteblir från rättegångar. Man noterar att reportern blandar i ihop misstänkt med brottsling. Ganska symptomatiskt för rådande ”åtal är lika med fällande dom mentalitet”. Det finns som sagt var inga brottslingar innan det föreligger en fällande dom men det är väl så här snacket går bland epa-reportrar.

Lagändringen skulle träda ikraft den 1e  januari nästa år. Det verkade förutsättas att varken lagprövning i lagutskott och något beslut i riksdag skulle behövas, i vart fall förutsättas en i förväg säkerställd resa genom lagutskott. Skulle trots allt bli förvånad om det skulle gå att pressa igenom ett sådant här huvudlöst förslag utan sågning i lagråd, men man kan i dessa tider då 1984 är brädat med råge inte så noga veta.

En central poäng med rättegångar är ju annars att utsagor skall kunna ställas mot varandra ”live”. Att använda bandinspelningar förvandlar rättegångsinstitutet till en fulländad parodi, skrämmande.

Är det Julian Assange som ligger bakom det hela? Hade varit bra bekvämt att hålla rättegång i hans frånvaro, man försöker väl lära en läxa av historien till nästa gång någon trilskas mot storebror. Man noterar här 3 åklagare inkopplade på Julian Assange fallet, mellanåklagaren Eva Finné, min gamla arbetskamrat från Näringsfrihetsombudsmannens kansli under Torsten Löwbeer-tiden, ruter i den tjejen, men hon blev väl bortkopplad.

Som sagt var, man kanske skulle börja om från början och göra ordentliga bakgrundscheckar på de två målsägande kvinnorna. Den första frågan man ställer sig är om där finns ”honey trap-kopplingar” till underrättelsetjänster. Sätter en flaska whiskey här.

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page