kista med spik1-cropped1Dåligt av Sveriges Televisions Rapport att inte kunna skilja på ett lagförslag som inte ens lagrådsbehandlats och en av Sveriges Riksdag beslutad lag. Så var det emellertid med dagens nyhetsrapportering om en ny lag  om att ”brottslingen” inte skulle behöva närvara för att rättegång skulle hållas skulle träda i kraft vid kommande årsskifte.

Det hela visade sig alltså vara ett förslag som inte lagrådsbehandlats. De föreslagna ändringarna gäller viktiga processuella regler. Även en lekman borde reagera när det i media refereras att en lagändring som skulle göra det möjligt att hålla rättegång utan misstänkt kommer att träda i kraft årsskiftet 2015/16.Morgan Johansson justitieministe

Visst är det synd om brottsoffer men empati mot brottsoffer kan inte rättfärdiga att möjligheten för den tilltalade eller dennas ombud att fråga ut eller förhöra målsägaren och andra vittnen avskaffas. Som bekant inträffar det inte så sällan att målsägare ljuger. Målsägares utsagor behöver skärskådas, denna skärskådning låter sej knappast göras på ett tillfredsställande sätt genom att tilltalad, ombud, åklagare och domstol sitter och tittar på ett tidigare inspelat videoförhör. Många felaktigt fällande domar har avkunnats i detta vårt land. Detta antal skulle helt säkert  öka med den  föreslagna nyordningen.

Lär komma fler kistspikar för rättssäkerheten framöver. Den riktigt stora frågan för rättsapparaten är kanske ändå hur i hela fridens namn vi skall hitta domare, åklagare och ombud i detta ”svenska mentalitetens land”med ryggrader som står pall för diverse belastningar och utrustade med nyfikenhet, kritiskt sinnelag och fungerande etiska kompasser.

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page