Antalet oskyldiga som fälls i domstol kommer att öka!

kista med spik1-cropped1Dåligt av Sveriges Televisions Rapport att inte kunna skilja på ett lagförslag som inte ens lagrådsbehandlats och en av Sveriges Riksdag beslutad lag. Så var det emellertid med dagens nyhetsrapportering om en ny lag  om att ”brottslingen” inte skulle behöva närvara för att rättegång skulle hållas skulle träda i kraft vid kommande årsskifte.

Det hela visade sig alltså vara ett förslag som inte lagrådsbehandlats. De föreslagna ändringarna gäller viktiga processuella regler. Även en lekman borde reagera när det i media refereras att en lagändring som skulle göra det möjligt att hålla rättegång utan misstänkt kommer att träda i kraft årsskiftet 2015/16.Morgan Johansson justitieministe

Visst är det synd om brottsoffer men empati mot brottsoffer kan inte rättfärdiga att möjligheten för den tilltalade eller dennas ombud att fråga ut eller förhöra målsägaren och andra vittnen avskaffas. Som bekant inträffar det inte så sällan att målsägare ljuger. Målsägares utsagor behöver skärskådas, denna skärskådning låter sej knappast göras på ett tillfredsställande sätt genom att tilltalad, ombud, åklagare och domstol sitter och tittar på ett tidigare inspelat videoförhör. Många felaktigt fällande domar har avkunnats i detta vårt land. Detta antal skulle helt säkert  öka med den  föreslagna nyordningen.

Lär komma fler kistspikar för rättssäkerheten framöver. Den riktigt stora frågan för rättsapparaten är kanske ändå hur i hela fridens namn vi skall hitta domare, åklagare och ombud i detta ”svenska mentalitetens land”med ryggrader som står pall för diverse belastningar och utrustade med nyfikenhet, kritiskt sinnelag och fungerande etiska kompasser.

Ny spik i rättssäkerhetskistan

kista med spik1-cropped1

 

Trodde knappt mina öron. Fick in morgonnyheterna och justitieminister Morgan Johansson (som enl Wikipedia har en fil kand men saknar juridikexamen). Enligt reportern skulle ”brottslingen” inte behöva närvara vid rättegång eftersom många tilltalade uteblir från rättegångar. Man noterar att reportern blandar i ihop misstänkt med brottsling. Ganska symptomatiskt för rådande ”åtal är lika med fällande dom mentalitet”. Det finns som sagt var inga brottslingar innan det föreligger en fällande dom men det är väl så här snacket går bland epa-reportrar.

Lagändringen skulle träda ikraft den 1e  januari nästa år. Det verkade förutsättas att varken lagprövning i lagutskott och något beslut i riksdag skulle behövas, i vart fall förutsättas en i förväg säkerställd resa genom lagutskott. Skulle trots allt bli förvånad om det skulle gå att pressa igenom ett sådant här huvudlöst förslag utan sågning i lagråd, men man kan i dessa tider då 1984 är brädat med råge inte så noga veta.

En central poäng med rättegångar är ju annars att utsagor skall kunna ställas mot varandra ”live”. Att använda bandinspelningar förvandlar rättegångsinstitutet till en fulländad parodi, skrämmande.

Är det Julian Assange som ligger bakom det hela? Hade varit bra bekvämt att hålla rättegång i hans frånvaro, man försöker väl lära en läxa av historien till nästa gång någon trilskas mot storebror. Man noterar här 3 åklagare inkopplade på Julian Assange fallet, mellanåklagaren Eva Finné, min gamla arbetskamrat från Näringsfrihetsombudsmannens kansli under Torsten Löwbeer-tiden, ruter i den tjejen, men hon blev väl bortkopplad.

Som sagt var, man kanske skulle börja om från början och göra ordentliga bakgrundscheckar på de två målsägande kvinnorna. Den första frågan man ställer sig är om där finns ”honey trap-kopplingar” till underrättelsetjänster. Sätter en flaska whiskey här.