Flyktingvolymerna skapas av giriga smugglare

Flyktingfloden över Medelhavet är en katastrof som är så stor så den är svår att ta in både känslomässigt och intellektuellt. Avtrubbning och glömska är dock inte ett alternativ. Det går heller inte att trösta sig med att ”det blir nog bättre vartefter som tiden går”. Det är snarare tvärt om, det riskerar att bli sämre vartefter som tiden går. Diktaturer och repression, inbördeskrig och terrorism, klimatkatastrofer, fattigdom, arbetslöshet och hunger lär fortsätta att pumpa flyktingar in mot Europas gränser under överblickbar tid framöver. Perioder av dämpning, kommer, som ebben i tidsvattnet att ge tid för viss andhämtning men snart kommer lugnet att brytas igen för nya och större  flodvågor.batflyktingar

Det går inte att bortse från att flyktingsmugglingen är en kriminell verksamhet som drivs att mycket starka ekonomiska incitament. 2000 US$ per huvud ger en fingervisning om vilka stora summor det handlar om. En båt ger kanske en intäkt på 10 miljoner kronor oberoende av om ”kunderna” överlever eller ej. Man skall alltså inte underskatta det faktum att flyktingvolymerna i viss mån ”skapas” av giriga smugglare.

Om vi gör tankeexperimentet att flyktingar flydde från Sverige i sjöovärdiga skorvar/flytande likkistor om 600 passagerare och att var tredje skorv i organisatörernas företagsekonomiska kalkyl beräknades förlisa, hur skulle då svenska myndigheter se på verksamheten? Ja det skulle inte gå  att se på händelserna som rena olyckor. Snarare skulle man få betrakta förlisningarna som planerade kallblodiga massmord.Det hela skulle rimligen leda till  matchande spaningsinsatser, anhållanden, förundersökningar, osv, osv. De förutsebara höga dödstalen gör att denna typ av högriskmuggling egentligen, sedd ur ett straffrättsligt påföljdsperspektiv, kvalar in högre på straffskalan än narkotikabrott. De faktiskt existerande straffskalorna i mottagande europeiska länder återspeglar inte alls denna verklighet.

Korrumperade statsförvaltningar och helt laglösa territorier i de nordafrikanska ”exportländerna” gör att smugglingen kan fortsätta utan att störas av lokala polismyndigheter. Det kan till och med vara så att viss människosmuggling är att betrakta som en finansiell arm till rebell- och terrorgrupper.

Vid det här laget har det hunnit byggas upp ett gediget regional kunnande i båtflyktingbranschen. Verksamheterna kan i viss mån ses som en evolutionär utveckling av i havsbaserad kriminell aktivitet i form av sjöröveri och gisslantagande som historiskt sett funnits i regionen sedan tusentals år tillbaka, Julius Cesar lär ha blivit tillfångatagen av pirater och fått ett pris på sitt huvud.

Parallellt med räddningsinsatser på Medelhavet är det alltså för berörda europeiska politiker och myndigheter oundvikligt att

  1. se över europeiska lagstiftningar så att de blir konsistenta med olika smuggeltypers riskprofiler
  2. överväga hur de extremt komplicerade frågorna om korruption och laglösa territorier i Nordafrika och Mellanöstern skall hanteras, politiskt, diplomatiskt och militärt