Sned inkomstfördelning

inkomstfördelningBra att du la upp den här grafen Pierre. Det är ju lätt som en plätt. De fattigaste 10 procenten har en samlad disponibel inkomst på 100 miljarder kronor om året. De rikaste har en samlad disponibel inkomst på 600 miljarder kronor om året. Inget kan väl vara mer rätt än att ta 50 miljarder från de rikaste och ge till de fattigaste. Förslagsvis med någon slags medborgarlönskonstruktion så vi slipper det byråkratiska svinnet. Vad tror du Anders ( Blues, kött och blod) säger om denna reform? Kan han tänkas gilla den skrovliga basen i den här musiken?