Kontroversiellt. Ja jag förmodar det. Asylregler, fackliga regler, konkurrenslagstiftning, regler i bygglagstiftningen samt prestigetänkande och allehanda organisatoriska trögheter, javisst kan det finnas hinder. Men titta på dagens verklighet: Bert Karlsson, ohemula vinster, bostadsbrist bland, ungdomar, lågavlönade och asylsökanden, inaktivitet hos många asylsökande (som till råga på eländet också ofta lägger på hullet och blir feta eller överviktiga) och även nerbrytande inaktivitet bland etniskt svenska arbetslösa.
flyktingar

Jättestort behov av bostäder kan matchas med jättestort behov av aktivitet och bra introduktion i det svenska samhället. Jag tror man skulle få full rulle om man lät asylsökande, naturligtvis på fullständigt frivillig basis, delta i byggandet av fullvärdiga bostäder. Ett litet aber här är att dagens byggande är extremt rationaliserat och förutsätter god yrkeskunskap.

Varför då inte ta fram ett koncept med hjälp av något eller några av de många duktiga och framgångsrika svenska trähusföretagen som är specialanpassat för att kunna fungera med icke yrkesutbildad arbetskraft. Ett trähuskoncept grundat på färdiga element eller byggblock som lämpar sig för icke yrkesutbildad arbetskraft. De nuvarande husmodellerna som finns kan behöva modifieras, byggmetoder modifieras och organisations-, projekts- och arbetsledningar tas fram och utbildas.

En ännu djärvare men kanske alltför utopisk idé skulle vara att låta asylsökanden, utbildade med specialkurser och under kompetent ledning och organisation, bygga ekologiska hus med andra återvinningsbara naturmaterial, hus som samtidigt klimatoptimeras med solvärme och nätintegrerade solceller. En förhållandevis stor andel av de flyktingar som kommer in nu är yngre män med god, eller mycket god utbildning så det ovan skissade konceptet bör passa som hand i handske för denna kategori.

Berörda kommuner får skaka fram billig mark, det lär finnas mycket om man anstränger sig. Och vad gäller lokaliseringen av bostäder bör man ligga steget före och fokusera mest på kommuner med bostadsbrist.
Totalkostnaden per kvadratmeter bör i slutändan kunna hamna på ung hälften av dagens, runt 15 tusen kronor, en fullvärdig bostad på 60 kvadrat hamnar runt niohundra tusen kronor. Årshyran per kvadratmeter bör kunna hamna under 1000 kronor. Byggbranschen och dess lobbyister får gnälla.

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page