Flyktingvolymerna skapas av giriga smugglare

Flyktingfloden över Medelhavet är en katastrof som är så stor så den är svår att ta in både känslomässigt och intellektuellt. Avtrubbning och glömska är dock inte ett alternativ. Det går heller inte att trösta sig med att ”det blir nog bättre vartefter som tiden går”. Det är snarare tvärt om, det riskerar att bli sämre vartefter som tiden går. Diktaturer och repression, inbördeskrig och terrorism, klimatkatastrofer, fattigdom, arbetslöshet och hunger lär fortsätta att pumpa flyktingar in mot Europas gränser under överblickbar tid framöver. Perioder av dämpning, kommer, som ebben i tidsvattnet att ge tid för viss andhämtning men snart kommer lugnet att brytas igen för nya och större  flodvågor.batflyktingar

Det går inte att bortse från att flyktingsmugglingen är en kriminell verksamhet som drivs att mycket starka ekonomiska incitament. 2000 US$ per huvud ger en fingervisning om vilka stora summor det handlar om. En båt ger kanske en intäkt på 10 miljoner kronor oberoende av om ”kunderna” överlever eller ej. Man skall alltså inte underskatta det faktum att flyktingvolymerna i viss mån ”skapas” av giriga smugglare.

Om vi gör tankeexperimentet att flyktingar flydde från Sverige i sjöovärdiga skorvar/flytande likkistor om 600 passagerare och att var tredje skorv i organisatörernas företagsekonomiska kalkyl beräknades förlisa, hur skulle då svenska myndigheter se på verksamheten? Ja det skulle inte gå  att se på händelserna som rena olyckor. Snarare skulle man få betrakta förlisningarna som planerade kallblodiga massmord.Det hela skulle rimligen leda till  matchande spaningsinsatser, anhållanden, förundersökningar, osv, osv. De förutsebara höga dödstalen gör att denna typ av högriskmuggling egentligen, sedd ur ett straffrättsligt påföljdsperspektiv, kvalar in högre på straffskalan än narkotikabrott. De faktiskt existerande straffskalorna i mottagande europeiska länder återspeglar inte alls denna verklighet.

Korrumperade statsförvaltningar och helt laglösa territorier i de nordafrikanska ”exportländerna” gör att smugglingen kan fortsätta utan att störas av lokala polismyndigheter. Det kan till och med vara så att viss människosmuggling är att betrakta som en finansiell arm till rebell- och terrorgrupper.

Vid det här laget har det hunnit byggas upp ett gediget regional kunnande i båtflyktingbranschen. Verksamheterna kan i viss mån ses som en evolutionär utveckling av i havsbaserad kriminell aktivitet i form av sjöröveri och gisslantagande som historiskt sett funnits i regionen sedan tusentals år tillbaka, Julius Cesar lär ha blivit tillfångatagen av pirater och fått ett pris på sitt huvud.

Parallellt med räddningsinsatser på Medelhavet är det alltså för berörda europeiska politiker och myndigheter oundvikligt att

  1. se över europeiska lagstiftningar så att de blir konsistenta med olika smuggeltypers riskprofiler
  2. överväga hur de extremt komplicerade frågorna om korruption och laglösa territorier i Nordafrika och Mellanöstern skall hanteras, politiskt, diplomatiskt och militärt

Intressant maktskifte i Nigeria

Kanske lite för tidigt att kasta in handduken för demokratin i Afrika och i resten världen för den delen, även om valet av Robert Mugabe till ordförande i Afrikanska unionen får en att haja till.

BuhariI både Indonesien och I Nigeria har det nyligen genomförts val där den regerande makten fått/får släppa ifrån sig presidentämbetet till politiker med uppfattad bättre kapacitet att vrida trilskande verkligheter i en bättre riktning.

Det färska maktskiftet  i Nigeria (överlämnadet äger rum den 29e maj) är särskilt intressant. En muslimsk veteranpolitiker, Muhammadu Buhari,  vann över en sittande kristen president, Good Luck Jonathan (bara namnet gör att man anar ugglor i mossen). Buhari har tidigare ställt upp i och förlorat i inte mindre än tre presidentval, 2003, 2007 och 2011 (inget fel på uthålligheten här). För att uttrycka saken i underkant så är Buhari inte ett oprövat kort.

Den röda tråden i Buharis karriär är korruptionsbekämpning och disciplin i statsapparaten. Upprensning i statskorruption är alltså en pluspost. En post som väl, i uppkommet läge, kan beskrivas som både plus och minus är att Buhari har varit inblandad i ett flertal militärkupper, den första så tidigt som år 1966, och var ledaren i ett militärstyre 1983 – 1985.

Fläckar i protokollet inkluderar åtal och fängslandet av den kände nigerianske musikern, Fela Kuti, samt dödsstraff för bl.a. narkotika brott.Good Luck Jonathan

Mannen är alltså, sedd genom svenska glasögon, inte ett under av politisk korrekthet men de här breddgraderna bjuder vanligtvis inte på så mycket av den varan.

Tre stora frågor dominerar det kommande maktskiftet:

  1. Boko Haram,
  2. korruptionsbekämpning
  3. samlevnaden med den kristna södern.

Av vad som kunnat utläsas av nyhetsrapporteringen (förfogar tyvärr inte över egna källor, bortsett för att jag bott granne med en redaktör för The Christian Monitor på  på KFUM i Lagos några dagar år 1982, men denna merit är väl att anse som preskriberad vid det har laget)  har den sittande federala regeringen under Good Luck Jonathan misslyckats med att fokusera och mobilisera den nigerianska militärapparaten för att bekämpa Boku Haram, eller för att uttrycka saken mer rättframt så har den federala armén i stort sett gjort fiasko i kriget mot Boku Haram.

boku haramBehovet är alltså skriande av en fungerande militär och politisk strategi mot Boku Haram. Tydligen har de nigerianska väljarna kommit till slutsatsen att Buhari är det bästa man har att tillgå för uppgiften. Kan vid en hastig betraktelse verka lite märkligt med tanke på att Buhari själv är muslim. Men man skall nog huvudsakligen se på Buhari som en antikorruptionspolitiker med militär bakgrund,  officersutbildning i England och USA och med goda militära meriter (kan låta lite märkligt men användbara erfarenheter måste väl kvalificeras på något sätt) och i avsaknad av egen böjelse för muslimsk fanatism.

Enligt uppgift har Buhari inför denna senaste och framgångsrika valkampanj backat från ett tidigare krav om införande av Sharia i de norra och muslimska delarna av Nigeria. En senkommen men välkommen policyändring och naturligtvis det ända realistiska i ett religiöst delat land med icke muslimska minoriteter i norr.

Slutligen, en marginalanteckning: två månaders övergångsregering ger Good Luck Jonathan god marginal för uppstädning i boet vilket otvivelaktligen bör ”olja” maktskiftet .

Sned inkomstfördelning

inkomstfördelningBra att du la upp den här grafen Pierre. Det är ju lätt som en plätt. De fattigaste 10 procenten har en samlad disponibel inkomst på 100 miljarder kronor om året. De rikaste har en samlad disponibel inkomst på 600 miljarder kronor om året. Inget kan väl vara mer rätt än att ta 50 miljarder från de rikaste och ge till de fattigaste. Förslagsvis med någon slags medborgarlönskonstruktion så vi slipper det byråkratiska svinnet. Vad tror du Anders ( Blues, kött och blod) säger om denna reform? Kan han tänkas gilla den skrovliga basen i den här musiken?