betande korSakta i backarna nu. Håller med bloggkollega om att köttkonsumtionen måste ner. Däremot är det helt fel att helt döma ut köttkonsumtion. Människan är genetiskt formad för ett visst inslag av animalier i sin kost.

Exakt hur stort detta inslag är kan diskuteras, mellan tummen och pekfingret kan det väl ligga mellan 10 och 70 procent (neandertalarna lär ha haft en mycket hög andel animalier i sin kost liksom eskimåer har eller har haft).

Sen har vi det där med det öppna landskapet och biologisk mångfald. Får, getter, grisar, höns, kor och hästar är helt enkelt oumbärliga för ett långsiktigt hållbart jordbruk. Men dagens industriella djurhållning förskräcker och ligger ljusår från vad som vore önskvärt. Köttpriserna i dagens oligopolistiska  dagligvaruhandel är också absurt låga, när kilopriset för ostyckade fläskkotletter ligger i nivå med purjolök är det definitivt något som inte stämmer.

Priserna på kött måste upp, då skapas förutsättningar för småskalig djurhållning samtidigt som överdriven köttkonsumtion trycks tillbaka.  Ser man på landskapet, naturen som ett system som vuxit fram med sin mångfald i flora och fauna i samklang med människans småskaliga djurhållning så kan vi inte nu straffa ut djuren.

Djuren behövs och skall finnas kvar i jordbruket, men det behövs en tillbakagång till mer småskaliga jordbruk. Jag menar att den del av befolkningen som i dagens Sverige är aktiv inom jordbruket, har inte siffran helt aktuell men jag tror den är så låg som en halv procent av befolkningen, borde öka till kanske fem procent. lantrasgetVarför inte?

Avfolkningen av landsbygden hängde ju samman med industrialiseringen, idag ersätts industriell sysselsättning med robotar eller outsourcing till lågprisländer. Småskaliga, ekologiskt inriktade småjordbruk, med småskalig djurhållning, som främjar biologisk mångfald och robusta biotoper borde kunna sysselsätta en halv miljon svenskar.

I dagens Sverige finns en underklass av arbetslösa eller undersysselsatta som uppgår till 15-20 procent av den arbetsföra befolkningen. Det gäller bara att smida om samhällets stödmekanismer så att en utveckling mot ekologiskt baserat småskaligt jordbruk möjliggörs.

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page