82522_kolkraftverktysklandraboeBloggkollegan Anders Hellberg oroas över att Per Bolund förmodligen använt fel siffra för Vattenfalls tyska kodioxidutsläpp, siffran 60 miljarder ton CO2 utsläpp har tydligen använts av Bolund.

Samtidigt kan man inhämta från IEA, International Energy Agency, att de samlade utsläppen  i världen från energirelaterad verksamhet av CO2, årligen är 32 miljarder ton. Invändningen mot Bolund verkar riktig, utsläppen i Tyskland kan ju givetvis inte vara de dubbla de globala utsläppen. Rätt siffra för Vattenfalls tyska utsläpp skall enl Greenpeace vara 1,2 miljarder ton CO2.

Okey, okey men 1,2 miljarder ton är faktiskt 4 procent av världens samlade utsläpp. Det räcker utmärkt med 4 procent för att driva caset om nerläggning av brunkolen.

Alltså, fel av Bolund, men caset påverkas inte. Vattenfalls tyska brunkolsutsläpp är fortfarande ett gigantiskt problem.

Slutsats: Diskussioner mår bäst utan rökridåer.

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page