Har Per Bolund använt fel CO2 siffra?

82522_kolkraftverktysklandraboeBloggkollegan Anders Hellberg oroas över att Per Bolund förmodligen använt fel siffra för Vattenfalls tyska kodioxidutsläpp, siffran 60 miljarder ton CO2 utsläpp har tydligen använts av Bolund.

Samtidigt kan man inhämta från IEA, International Energy Agency, att de samlade utsläppen  i världen från energirelaterad verksamhet av CO2, årligen är 32 miljarder ton. Invändningen mot Bolund verkar riktig, utsläppen i Tyskland kan ju givetvis inte vara de dubbla de globala utsläppen. Rätt siffra för Vattenfalls tyska utsläpp skall enl Greenpeace vara 1,2 miljarder ton CO2.

Okey, okey men 1,2 miljarder ton är faktiskt 4 procent av världens samlade utsläpp. Det räcker utmärkt med 4 procent för att driva caset om nerläggning av brunkolen.

Alltså, fel av Bolund, men caset påverkas inte. Vattenfalls tyska brunkolsutsläpp är fortfarande ett gigantiskt problem.

Slutsats: Diskussioner mår bäst utan rökridåer.

Löjligt lågt skadestånd i Emily målet

sexfilm_webbHögsta domstolen höjde skadeståndet till 70 000 kr för smygfilmad sexfilm i det s k  Emily målet.

70 000 kronor må ha en avskräckande effekt på potentiella gärningspersoner men är definitivt på tok för lågt för att utgöra en realistisk skadekompensation. För att komma upp i realistiska skadeståndsbelopp måste summan upp med åtminstone en tiopotens.

Men även 700 000 kronor är för lite pengar med hänsyn till att det är en ung kvinna och att det handlar om väldigt svåra, långvariga och svåröverblickbara skadeverkningar.

Jag menar att nivåerna för ett sådant här allvarligt kränkningsfall bör ligga runt ett par, tre miljoner kronor.

professor i civilrätt_webbHovrättens argumentation för sänkning av tingsrättens skadestånd är pinsam och indikerar att vi har ett problem med kvalitén på folk som gör karriär inom juristyrken.

Den i kvällens nyhetsprogram konsulterade professorn i civilrätt tyckte att skadeståndet kunde varit något högre. Men nöjde sig i nyhetsprogrammet som sagt var med ett tyckande utan resonemang eller  argumentation.

Det skulle inte vara fel att få frågan om rätt skadeståndsnivå belyst på ett teoretiskt mer ambitiöst sätt.