moske_i_sthlmMånga ställer sig undrande till hur ISIL m fl jihadiströrelser kan utöva en sådan attraktionskraft på unga  muslimska män i Väst. Våldsromantik, kampens gemensamhetsskapande funktion, den religiösa övertygelsens stöd till självkänsla och status i västliga samhällen med avstannad social rörlighet, arbetslöshet och allmän social frustration i segregerade stadsdelar brukar anges som förklaringar. Men enl min mening finns det mer djupgående förklaringar.

Det handlar om de stora existentiella frågornas frånvaro i den västliga kulturen. Dödens innebörd, handlingars konsekvenser, sanning och lögn, hur ett liv i sanning kan levas. Inget kan väl illustrera de stora frågornas frånvaro bättre än julens tingeltangel. Jag börjar lite smått misstänka att det är en hel del i de yngre generationerna som faktiskt inte har koll på varför vi firar jul.Solberga_kyrka

Att unga muslimer i Väst låter sig värvas är egentligen inte så konstigt, de är själva andra generationens invandrare, har i de flesta fall inte någon egen erfarenhet av de umbäranden som deras föräldrargeneration upplevt i sina ursprungsländer och de möter inte tillräckligt stora sociala, yrkesmässiga och existentiella utmaningar i sina levnadssituationer i Väst.

Västs existentiella vakum kan också på ett skruvat sätt skönjas som en faktor bakom SDs framgångar. SD drar säkerligen, på ett fel- eller oartikulerat sätt, en del näring från en folklig osäkerhet från mötet med trosvissa muslimer som vågar ställa de stora frågorna om Gud, evigheten och döden.

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page