Existentiellt vakum i Väst bereder marken för jihadister

moske_i_sthlmMånga ställer sig undrande till hur ISIL m fl jihadiströrelser kan utöva en sådan attraktionskraft på unga  muslimska män i Väst. Våldsromantik, kampens gemensamhetsskapande funktion, den religiösa övertygelsens stöd till självkänsla och status i västliga samhällen med avstannad social rörlighet, arbetslöshet och allmän social frustration i segregerade stadsdelar brukar anges som förklaringar. Men enl min mening finns det mer djupgående förklaringar.

Det handlar om de stora existentiella frågornas frånvaro i den västliga kulturen. Dödens innebörd, handlingars konsekvenser, sanning och lögn, hur ett liv i sanning kan levas. Inget kan väl illustrera de stora frågornas frånvaro bättre än julens tingeltangel. Jag börjar lite smått misstänka att det är en hel del i de yngre generationerna som faktiskt inte har koll på varför vi firar jul.Solberga_kyrka

Att unga muslimer i Väst låter sig värvas är egentligen inte så konstigt, de är själva andra generationens invandrare, har i de flesta fall inte någon egen erfarenhet av de umbäranden som deras föräldrargeneration upplevt i sina ursprungsländer och de möter inte tillräckligt stora sociala, yrkesmässiga och existentiella utmaningar i sina levnadssituationer i Väst.

Västs existentiella vakum kan också på ett skruvat sätt skönjas som en faktor bakom SDs framgångar. SD drar säkerligen, på ett fel- eller oartikulerat sätt, en del näring från en folklig osäkerhet från mötet med trosvissa muslimer som vågar ställa de stora frågorna om Gud, evigheten och döden.

70 procent av lokala transporter kan göras med elcykel

mynewcargobike2Efter att ha kört en Nissan Primera på ett tidningsdistrikt i några månader med en bensinförbrukning på mellan tre och fyra liter per mil tack vara start- stoppkörning så började jag tröttna på att få en redan hårt pressad privatekonomi ytterligare dränerad av utgifter för bensinförbrukning som bara till knappt 30 procent ersattes av arbetsgivaren. Här passade en elcykeln in som hand i handske.

Problemet var bara att vanliga elcyklar typ Biltema inte klarar de tunga tidningslaster som följer med ett bildistrikt med upp till 500 – 600 stopp vid brevlådor under mina tre – fyratimmars arbetspass mellan 2 och 6 på morgonen. Vanliga cargobikes typ Kristiania var heller inte lämpliga eftersom de är svårmanövrerade för ilägg i brevlådor. Så hittade jag Yuba Mundo och den dyrare Xtra cycle på Internet (som i sådana här sammanhang är fantastiskt), vilka är utrustade med förlängt bakparti som möjliggör dubbel last.

Det blev en Yuba Mundo eftersom det var svårt att få en Xtracycle hitsänd från USA. Yuban kunde köpas genom tysk återförsäljare. Därefter var det bara att utrusta cykeln med elmotor och batteri från Kina köpta genom återförsäljare i Mölndal respektive Tjeckien. Så – nu kan jag med sinnesro avverka min pass, bra för miljön, ekonomin och fysiken. Nu gäller det bara att fixa dygnsrytmen, en viss utmaning när man jobbar 12 nätter i sträck på 12-2 schema, jobba 12 ledig 2.

Under resans gång har jag tyvärr kunnat konstatera fackligt motstånd mot att ersätta bil med cykel. Men detta är nog en fnurra som försvinner vartefter. Märkligt att vi i nådens år 2014 fortfarande håller oss med stora fordonsparker för lokala transporter där en person sitter och kör runt 1 – 1,5 ton bil med 45- 120 hästkrafters motorer för att att utföra ett transportarbete som egentligen inte kräver mer än en hästkraft. Den svenska kärleken till förbränningsmotorn är urstark men  potentialen för att ersätta lokala biltransporter med elcykeltransporter är mycket stor och med all sannolikhet också klart lönsam även räknat med en traditionell företagsekonomisk kalkyl, alltså utan hänsyn till externa miljöeffekter.