Stor invandring kräver flexibel och dynamisk arbetsmarknad

batflyktingar

Konflikterna avlöser och överlappar varandra i vår omvärld. I konfliktområden röstar de som kan och vill med fötterna, vissa når våra stränder. Prognosen för de närmaste åren ligger kring 100 tusen per år. Var går gränserna för Sveriges absorptionsförmåga?
 Immigration har många positiva effekter. Högutbildade, företagsamma och starka invandrare har berikat och kommer att berika landet. Invandrare har fungerat som en vitamininjektion på många håll. Men klarar det svenska samhället en halv miljon invandrare på fem år?

 En sak är säker, en trög och inflexibel arbetsmarknad är inget framgångsrecept. Redan i nuläget lämnas stora grupper högkvalificerade personer utanför arbetsmarknaden på ett fullständigt häpnadsväckande sätt. Hur skall man då kunna hantera en halv miljon nya svenskar på fem år?

Kan bli fråga om nödslakt av heliga kor på arbetsmarknaden. Kanske inte så svårt för politiker med generösa löner och pensionsersättningar att låta allt rulla på i gamla hjulspår men om Sveriges absorptionsförmåga av nya svenskar inte radikalt förbättras lär det bli rejält med gnissel i samhällshjulen framöver.

En god utgångspunkt i en sådan radikal förbättring av Sveriges absorptionsförmåga vore att se invandrarna/flyktingarna som en resurs och även att utnyttja dem som en resurs och inte att se invandrarna/flyktingarna som ett problem som man kan tjäna pengar på med överprissatta flyktingboenden och diverse låtsasprojekt.