Det finns en tröghet i det etablerade. Konstigt vore det ju annars, annars hade ju det etablerade inte varit det etablerade. Men det har aldrig varit mer rätt än idag att utmana det etablerade. Detta gäller kanske i första hand klimatfrågan vilket 350 rörelsen och massdemonstrationen i New York på ett härligt sätt demonstrerar.

Det hade varit kul att vara där men jag hade inte koll på att något var på gång innan det hela var i full rullning. Men även andra strukturer behöver utmanas. Jag tänker på arbetslösheten och bostadsbristen. Här finns, med styrkan hos Internet-kommunikation, en jättepotential som precis bara har hunnit börja utforskas.

Varför inte bilda kooperativ av arbetslösa och bostadslösa eller bostadssökande där folk tar egna initiativ för att lösa problemen. Måste erkänna att den svenska inprogrammerade hjälplösheten får magen att vända sig ut och in på mig.

Terrängen är full av den inpinkande maktens småpåvar. Rätta sättet att hantera detta grus är naturligtvis inte att reta upp sig utan att med praktisk handling  se till att saker och ting vrids i rätt riktning.

Ett exempel på hur man i de kommunala beslutsprocesserna bara tuffar på på den redan lagda rälsen är bostäder. I min stad, Höganäs med en befolkning på 25000 personer, finns det mer än 3000 registrerade bostadssökanden. En nyproducerad ganska medelmåttig tvåa på 56 m2 kostar upp till 7500 kr i månadshyra vilket ger en  en årshyra på 90 tusen kronor.

Samtidigt ligger existensminimum för ensamstående utan barn runt 7000 kr i månaden. Hos den moderata kommunledningen i Höganäs finns paradoxalt nog en stark förkärlek till att bygga flashiga hus med havsutsikt och naturligtvis, för vanligt folk oöverkomliga eller väl höga hyror/kostnader.

Ponera att 10 procent, 300 personer, av de registrerade bostadslösa slår sig samman bildar en bostadskooperativ förening och lägger bud på tillgänglig mark. Med uthållig förtätningsstrategi kan man få ut mycket boende med små tomter och uthålliga trafiklösningar.

Min favorit är en stadsplan med små tomter, endast runt 100 m2 per hushåll, låg vindbrytande och soloptimerande bebyggelse, bannlyst biltrafik med undantag för räddningsfordon och andra nödvändiga transporter.

Kommunikationen inom områdena hanteras helt och hållet med gång- och cykelstigar, vilka är mycket yteffektiva och dessutom vindbrytande jämfört med breda gator och naturligtvis inga bilparkeringsplatser inom området.gron bostadsomrade

 

Samtidigt är det viktigt att området integreras kommunikationsmässigt med omgivningen, cykel- och gångstigarna skall alltså anslutas till vägnätet utanför området och absolut inte sluta i återvändsgränder eller små isolerade bostadsenklaver.

Kapitalkostnaden för en tvåa på 50 kvadrat skall inte överstiga en miljon kronor och helst ligga runt 700 tusen kronor. Vilket innebär en kvadratmeterkostnad på 15 till 20 tusen kronor. Orealistiskt -alls icke! De tomter som kommunen säljer idag ligger på 400 – 1000 kvadratmeter så bara på marken kan stora besparingar göras.

Produktionen av området kan medlemmarna delvis själva eller nyorganiserade arbetskooperativ svara för. Professionella tjänster köps in av kooperativet självt, med leapfrogging av oligopol och existerande kommunal korruption. Stora pengar kommer att sparas och mycket kraft  att förlösas.

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page