Saab elbilHar elbilen en framtid? Det har den säkert, verkar inte finnas något riktigt bra alternativ när fossildrivna fordon om något eller några decennier når vägs ände. Man kan förstås ha synpunkter på hur ren elen som driver elbilarna är, men ren el går på sikt att ordna.

Kan man då utgå från att dagens bilflotta kommer att ersättas och även utökas med elbilar byggda på plattformar liknande fossilbilarnas, med liknande design koncept och med vikter på mellan 1000 och 2000 kg?

Känns enligt min mening lite skakigt även om jag naturligtvis som svensk skulle tycka det var trevligt om svensk/kinesiskt bilindustri kunde få en framgång med en Saab 9-3 som elbil. Varför känner jag mig då skeptisk? Min kritiska utgångspunkt är enkel.

Varför använda 1½ ton råvaror och en elmotor på 100 – 150 kw för att forsla runt 1½ person eller vad det nu genomsnittligt kan handla om? Framtiden handlar i det globala resurshushållningsperspektivet inte bara om hur energi tillverkas utan också i högsta grad om hur mycket energi vi använder per capita.

I detta sammanhang känns inte en elbil med en motorstyrka på 100 kw eller 136 hästkrafter som ett säkert kort. Det är lätt att glömma bort hur mycket energi 136 hästkrafter är. En hästkraft är ju precis vad ordet säger dvs så mycket som en häst kan dra.

Det absurda i att använda 136 hästkrafter för att förflytta en eller två personer får man klart för sig om man försöker visualisera hur en förflyttning med 136 hästkrafter skulle ha gestaltat sig för 200 år sedan, jo en vagn förspänd med 136 hästar. Man har hört talas om 2-spann, trojkor, 4-spann och t.o.m. 6-spann. Men 136-spann – nix!
diligens

Hade man kunnat förflytta sig bakåt i tiden och inlett en konversation med någon dåtida välinformerad person och för denne påstått att människor 200 år framåt i tiden skulle komma att använda en kraft motsvarande 136 hästar för att förflytta en person då hade denne dåtida samtalspartner helt säkert trott att uppgiftslämnaren var spritt språngande galen.

Alla som cyklat elcykel, kört elmoped eller elmotorcykel vet vilket drag man får med dessa elmotorer på 0,25 kw till 10 – 15 kw. Och faktum är att just en hästkraft eller 740 watt känns som precis rätt motorstyrka för att i ett bekvämt hastighetsintervall på upp till 45 km/timmen förflytta en person.

Räcker världens resurser till elbilar med 100 kw motorer för alla kineser, indier, indonesier, afrikaner osv? Så vitt nu kan bedömas, utifrån vår nuvarande kunskapsnivå och nuvarande kända råvaruresurser, är detta en fullständig omöjlighet.

Det behöver också anläggas moteld mot den strukturellt betingade fetmaepidemin hos världens välmående befolkningar. Att den motelden skulle kunna levereras av elbilar byggda på konventionella designkoncept från fossilbilar är föga troligt.

I min vision ser jag snarare, två, tre- och fyrhjuliga lättviktsfordon, med maxvikter på 2-, 3- eller 4-hundra kilo och motorer i intervallet 250 watt till 10 kw.

Genom att göra den konventionella 1½ tons bilen svårtillgängligare för folk ökas det fysiska tuggmotståndet ute i bostadsområdena, människor blir helt enkelt tvungna att anstränga sig lite för att förflytta sig. Något som kommer att kännas ovant för många men som kommer att uppskattas när plusvärdena i form av minskad sjuklighet och bättre kontakt i närområdena hunnit sjunka in.

Ett annat starkt hållbarhetsargument talar för mindre och lättare elfordon. Mindre fordon och lägre hastigheter är mycket enklare att införliva i stadsförtätningsprojekt än större fordon. Går det att undvika parkeringsplatser för bilar och gator dimensionerade för bilar med konventionell storlek och motorstyrka kan ytbehovet för nya eller ombyggda urbana bostadsområden minskas väsentligt, kanske med 20 – 30 %.

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page