islamiska staten2

Marwan Bishara, politisk analytiker hos Al Jazeera har en del intressanta saker att säga om IS, Islamiska statens, uppmärksammade grymheter, halshuggningar m.m. Bishara ser extremvåldet inom IS som en direkt följd av brutaliserande terrorbekämpning i Irak och Syrien och andra länder.

Grymma och förnedrande övergrepp i kända och okända ”terrorfängelser” som inte uppmärksammas i media har brutaliserat tillfångatagna rebeller. Det är enl Bishara inte konstigt att vi fått se spektakulära grymheter begångna av IS då t.ex många av de 500 fångar som fritogs från det ökända Abu Ghraib fängelset i juli 2013 anslutit sig till IS och kan förmodas ha haft ett stort inflytande i brutaliserande riktning.


Bishara ser dock inte IS grymheter utan rörelsens snabba erövring av territorier som skälet till varför USA nu agerar militärt och politiskt. Händelseutvecklingen har på ett kraftfullt sätt spelat USA i händerna men USAs reaktion inger ändå betänkligheter om man begrundar att rötterna till islamisternas övervåld kan hittas i de regionala regimernas ständigt pågående våld, bl a i så kallade ”terrorfängelser” vilket inte tillnärmelsevis får samma mediala uppmärksamhet som IS övergrepp.


Jag kan inte undgå reflektionen att här finns stora likheter med den våldsdynamik som präglade både den franska och den ryska revolutionen. I den franska revolutionen mördades, avrättades och halshöggs cirka 20 tusen adelsmän. Omvärlden förfasade sig, men inte många ger sig tid att sätta sig in i de extrema standardskillnader som rådde mellan de fattiga, mer eller mindre livegna bondebefolkningarna och kung och adel och de grymheter som under sekler begåtts mot de fattiga befolkningarna. Även mycket små förseelser renderade grymma straff och avrättningar.


Som exempel kan nämnas att en betjänt vid hovet hos Ludvig den XVe i Frankrike på något sätt kände sig kränkt av kungen och tog sig för att stöta en trubbig bordskniv i låret på kungen. Straffet blev sönderslitning mellan fyra hästar.


Att det sprang omkring kärringar från Paris fattigkvarter med avhuggna adelshuvuden uppsatta på käppar i den franska revolutionens mest våldsamma skeenden är egentligen inte ägnat att förvåna när man betänker den brutaliserande inverkan som sekler av grymheter och extrem materiell nöd måste ha haft på de fattiga skikten av befolkningarna.

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page