solel-carpark
Debattinlägg: Sverige skall inte ta efter Tysklands energipolitik
Frågan om Sverige ska ta efter Tysklands energipolitik är inte relevant


Frågan i debattinlägget är nonsensbetonad. Sverige behöver inte bygga fossilbaserad energiproduktion vare sig om vi väljer att ha kvar kärnkraften eller om vi väljer att ersätta kärnkraften med vind-, solkraft- eller annan alternativ el.


En mer relevant fråga att ställa hade varit om Sverige skall avveckla kärnkraften efter tysk förebild och förvisso efter ett helt inhemskt ställningstagande i form av en folkomröstning. Denna fråga bör givetvis besvaras jakande, slutförvaringsproblematik och risken för det oförutsägbara kärnkraftshaveriet väger tydligt ner vågskålen till förmån för kärnkraftsavveckling. Även sårbarhets- och maktdecentraliseringsskäl talar för ett slut för svensk kärnkraft.


Hade också varit bra om vetenskapsakademikerna hade redovisat den del av kostnaden för utbyggnad av kraftnätet som motiveras av tillkommande vindel. Denna del är väl mindre än 60 miljarder kronor?


Tyskarna väljer att inte välja minsta motståndets väg. Gissningsvis kommer denna politik att på sikt bli lönsam och tyskarna/svenskarna/schweizarna  lär även lösa kommande obalanser med energilagring och smarta nät. Men di svenske kan hamna på efterkälken med tillämpningen av denna teknik som ju också  är en av våra paradgrenar om vi sväljer kärnkraftsivrarnas argument.

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page