Den uthålliga staden

Satt just och tittade på ett videoklipp från USA om den gångvänliga staden. Intressant, men för många av oss välbekanta vinklingar och ifrågasättanden. Föredragshållaren, Jeff Speck, nämner dock en sak som jag inte riktigt haft koll på, den uthålliga och förtätade stadens attraktionskraft på yngre välutbildade människor.

Speck lyfter fram Portland i delstaten Oregon, endast några stenkast från Vancouver i Kanada. Portland bestämde sig redan för många år sedan att satsa på god kollektivtrafik,  cykel- och gångvänlig och förtätad stadsutveckling  och har enl uppgift i klippet just på grund av denna satsning belönats med inflyttning av yngre välutbildade hushåll. Att satsa på en förtätad stad med prioriterad gång- och cykeltrafik kan bli ett starkt argument för en positiv ekonomisk och demografisk dynamik. Bil och köpcentra ombuden kan bemötas med goda och övertygande motargument.

I min kommun, Höganäs, har man under det sista decenniet, på tvärs mot allt vad uthålligt tänkande säger satsat på externa köpcentra. Nu ligger det ytterligare ett förslag från kommunen i denna förlegade riktning, nu om att ”utveckla” hamnområdet. I denna tänkta utveckling ingår en satsning på att med hotell och bostäder i höghus dra köpkraft till hamnen. Oundvikligen skulle en sådan framgångsrik satsning slå ytterligare spikar i kistan till en småskalig, gångvänlig och livskraftig handel i stadens befintliga centrumdelar.

Kommunens hamnutvecklingsförslag har dock stött på patrull. En lokal kampanj för folkomröstning om hamnförslaget har, kanske oväntat för vissa, lett till att 15% av de röstberättigade i kommunen skrivit på ett krav om folkomröstning. Kommunfullmäktige har rättat och packat sig efter folkviljan och beslutat om folkomröstning  samtidigt med valet till EU-parlamentet den 25e maj.

konsumladan_me_ring

Ett starkt argument mot höghusbyggeri i hamnen, hittills lite styvmoderligt behandlat i debatten, är att det inte kan förväntas på minsta sätt lösa kommunens bostadsbrist.

Nästan 3000 människor står i bostadskö i Höganäs, i stort sett inga av dessa köanden är emellertid intresserade av att hyra eller köpa dyra nyproducerade lägenheter i hamnen.

Det krävs alltså ett helt annat upplägg för att tackla bostadsbristen. Det handlar om att skaffa fram lägenheter som är små, billiga, med närhet till goda kollektiva kommunikationer och med gångavstånd till dagligvaruhandel.  I centrala Höganäs står sedan ett antal år en 2500 m2, ett före detta Konsum, tomt, se foto ovan.

Varför inte riva denna låda och ersätta den med något som i stället adderar till stadens skönhet och miljömässiga och sociala uthållighet? Här är mitt förslag, fritt plagierat på Sven Backströms och Leif Reinius terrasshus i Gröndal (Stockholmsnärförort) från början av 50-talet. Den skissade terrassfastigheten ligger i söder-öst läge är tänkt att inrymma ett hundratal små ettor och tvåor (25 kvadrat – 55 kvadrat), de flesta med stora balkonger.

För att kunna hålla månadshyrorna så låga som 2000 kr – 2500 kr bör man kanske gå så lågt som till 20 kvadrat för de minsta lägenheterna.  Det kan dock vara klokt att bygga in rejäla gemensamhetsfunktioner, t.ex. festlokaler och självklart bör det i markplan finnas individuella cykelgarage. Små lägenhetsytor i kombination med rejäla gemensamhetsfunktioner och frikostiga yttre förråd gör det möjligt att pressa månadshyran.  Jag tror att sådana här mikrolägenheter skulle gå som smör i solen.

Grondalplagiat_vinkel_klippt_Mats_600px