Pinnjakt och bekvämlighet styr polisens trafikövervakning snarare än effektiv brottsbekämpning. Detta är Leif GWs slutsats i TV-programmet veckans brott den 3e december. Statistiken talar sitt tydliga och dystra språk. Leif GW PerssonTrafikpolisens bristande effektivitet illustreras av att övervakningsinsater med utandningsprov koncentreras till de tidpunkter på dygnet då minst antal rattfylleriolyckor inträffar.

På grafen nedan till vänster visar röd heldragen linje antal rattfylleriolyckor och streckad blå linje visar antal utandningsprov. Vid tidpunkter och platser för kända olyckstoppar finns sällan polisen på plats. Dessa felaktiga arbetsmetoder är så allvarliga att de enl Leif GW står i direkt strid med polisverksamhetens syfte.

Leif GWs svar på frågan vad som skall till för att polisens arbete skall bli effektivare är att det behövs en organisation som anpassar sig efter arbetsuppgifterna. Blev vi klokare av detta svar? Lite och kanske är mitt svar.


Låt oss borra lite i frågan. Vi har alltså en polisorganisation som jobbar, i vart fall på vissa områden, fullständigt käpprätt felaktigt. Hur fixar man nu fram en organisation som anpassar sig efter arbetsuppgifterna. Var ligger styrningsansvaret? Tja polisen är ju en statlig myndighet så ansvaret ligger i sista hand hos regeringen. Veckans-brottHur styr då regeringen? Jo genom chefsutnämning, bestämning av verksamhetens syfte och genom budgetanslag. Verksamhetens syfte och budgetanslag är det inte fel på.  Återstår alltså chefsutnämningen.  Och faktum är att om vi har en myndighet som ägnar sig åt verksamhet som står i strid med verksamhetens syfte så skall det bli silkessnöret för högste ansvarige chef. Men när såg vi sist en rikspolischef få kicken? Varför utnyttjar inte regeringen denna  styrmöjlighet.


I den bästa av alla världar när så en ny chef för polisen tillträder vad skall då denne göra för att få styr på verksamheten? Jo, just det, styra. Egentligen inte jättesvårt. Hur ser dagens styrmetoder ut inom trafikpolisen? Om jag har förstått saken rätt så styr man t.ex. rattfylleriövervakningen med rapporter om antal utandningsprov punkt slut (rätta mej om jag har fel!). Vore det inte en enkel sak att utveckla detta styrmedel genom att relatera antalet utandningsprov till antal avslöjade rattfyllerister?

Man skulle alltså använda sig av en kvot som givetvis fick användas och utvärderas efter lokala och historiska förhållanden. Tilläggas bör väl här att denna texts upphovsman inte förfogar över några särskilda möjligheter till insyn i polisens verksamhet så nämnda förbättringsförslag får ses mest som ett hugskott. För organisationsinsidern finns det säkert annan materia att sätta tänderna i.

En väl fungerande högste chef för polisen måste alltså i första hand vara lojal mot verksamhetens syfte och om denna lojalitet så kräver att lojaliteten mot medarbetare ges en lägre prioritet – so be -it. Att inte vara älskad av alla är något som så att säga ingår i det välavlönade chefspaketet.

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page