Thomas-QuickFör ett tag sedan gick massmediedrevet  mot domaren i Justitierådet och förre JK Göran Lambertz för att offentligt hävdat att nu upphävda domar mot Thomas Quick (Sture Bergwall) varit riktiga. Det blev, enl Aftonbladet, enskilt samtal med domstolens ordförande och omplacering till lagrådet. Lambertz

Det var väl skönt det kan man tycka, karln envisas ju med den felaktiga uppfattningen om Thomas Quick fallet. Ja visst verkar det väldigt klart att karln har fel, hjärnsläpp hos polisutredare och åklagare, Hannes Råstams bok och Sveriges televisions dokumentär om sektkultur på Säter och om psykoanalytikern Margit Norells styrning av säterläkare ger en förskräckande bild av ett rättsäkerhetssverige som visar upp sitt allra fulaste tryne.

Vari ligger problemet? Först och främst är det ett allmänt yttrandefrihetsproblem. Obekväma och eller felaktiga åsikter måste kunna framföras utan att man drabbas av konsekvenser i form av avskedanden, omplaceringar o.dyl. Här har vi en grundbult i yttrandefriheten. Ingripande kan göras med anledning av offentligt framförda åsikter men då krävs att det handlar om förtal, hets mot folkgrupp osv. Ingen har hävdat att Lambertz framförda uppfattningar skulle strida mot svensk lag.

Christer-van-der-QvastNästa problem är att åsiktsingripandet mot Lambertz görs mot en person som råkar vara domare i Högsta Domstolen. Om massmedia eller regering kan tvinga bort domare från tjänstgöring i domstol då är ju domstolars självständighet underminerad och därmed i förlängningen också rättssäkerheten och maktbalansen mellan regering, riksdag och domstolar.Margitt-Norell

Summa summarum: under ett decennium har drevet gått mot Quick som manipulerats att erkänna 36 mord, i stort sett inga avvikande röster till mannens försvar har hörts under denna tid.

Därefter har sent, sent omsider massmedia och rättsväsende nyktrat till och gjort ”helt om marsch” . Om någon nu dristar sig att försvara den gamla, nu övergivna uppfattningen om Quick som massmördare, ja då går drevet igen och nu mot dissidenten.

Är Sverige en nation av mesar?

Så megatokigt att det är underhållande.

 

It's only fair to share...Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page