Polisen är ineffektiv

Pinnjakt och bekvämlighet styr polisens trafikövervakning snarare än effektiv brottsbekämpning. Detta är Leif GWs slutsats i TV-programmet veckans brott den 3e december. Statistiken talar sitt tydliga och dystra språk. Leif GW PerssonTrafikpolisens bristande effektivitet illustreras av att övervakningsinsater med utandningsprov koncentreras till de tidpunkter på dygnet då minst antal rattfylleriolyckor inträffar.

På grafen nedan till vänster visar röd heldragen linje antal rattfylleriolyckor och streckad blå linje visar antal utandningsprov. Vid tidpunkter och platser för kända olyckstoppar finns sällan polisen på plats. Dessa felaktiga arbetsmetoder är så allvarliga att de enl Leif GW står i direkt strid med polisverksamhetens syfte.

Leif GWs svar på frågan vad som skall till för att polisens arbete skall bli effektivare är att det behövs en organisation som anpassar sig efter arbetsuppgifterna. Blev vi klokare av detta svar? Lite och kanske är mitt svar.


Låt oss borra lite i frågan. Vi har alltså en polisorganisation som jobbar, i vart fall på vissa områden, fullständigt käpprätt felaktigt. Hur fixar man nu fram en organisation som anpassar sig efter arbetsuppgifterna. Var ligger styrningsansvaret? Tja polisen är ju en statlig myndighet så ansvaret ligger i sista hand hos regeringen. Veckans-brottHur styr då regeringen? Jo genom chefsutnämning, bestämning av verksamhetens syfte och genom budgetanslag. Verksamhetens syfte och budgetanslag är det inte fel på.  Återstår alltså chefsutnämningen.  Och faktum är att om vi har en myndighet som ägnar sig åt verksamhet som står i strid med verksamhetens syfte så skall det bli silkessnöret för högste ansvarige chef. Men när såg vi sist en rikspolischef få kicken? Varför utnyttjar inte regeringen denna  styrmöjlighet.


I den bästa av alla världar när så en ny chef för polisen tillträder vad skall då denne göra för att få styr på verksamheten? Jo, just det, styra. Egentligen inte jättesvårt. Hur ser dagens styrmetoder ut inom trafikpolisen? Om jag har förstått saken rätt så styr man t.ex. rattfylleriövervakningen med rapporter om antal utandningsprov punkt slut (rätta mej om jag har fel!). Vore det inte en enkel sak att utveckla detta styrmedel genom att relatera antalet utandningsprov till antal avslöjade rattfyllerister?

Man skulle alltså använda sig av en kvot som givetvis fick användas och utvärderas efter lokala och historiska förhållanden. Tilläggas bör väl här att denna texts upphovsman inte förfogar över några särskilda möjligheter till insyn i polisens verksamhet så nämnda förbättringsförslag får ses mest som ett hugskott. För organisationsinsidern finns det säkert annan materia att sätta tänderna i.

En väl fungerande högste chef för polisen måste alltså i första hand vara lojal mot verksamhetens syfte och om denna lojalitet så kräver att lojaliteten mot medarbetare ges en lägre prioritet – so be -it. Att inte vara älskad av alla är något som så att säga ingår i det välavlönade chefspaketet.

Domstolars självständighet, det fria ordet och Göran Lambertz

Thomas-QuickFör ett tag sedan gick massmediedrevet  mot domaren i Justitierådet och förre JK Göran Lambertz för att offentligt hävdat att nu upphävda domar mot Thomas Quick (Sture Bergwall) varit riktiga. Det blev, enl Aftonbladet, enskilt samtal med domstolens ordförande och omplacering till lagrådet. Lambertz

Det var väl skönt det kan man tycka, karln envisas ju med den felaktiga uppfattningen om Thomas Quick fallet. Ja visst verkar det väldigt klart att karln har fel, hjärnsläpp hos polisutredare och åklagare, Hannes Råstams bok och Sveriges televisions dokumentär om sektkultur på Säter och om psykoanalytikern Margit Norells styrning av säterläkare ger en förskräckande bild av ett rättsäkerhetssverige som visar upp sitt allra fulaste tryne.

Vari ligger problemet? Först och främst är det ett allmänt yttrandefrihetsproblem. Obekväma och eller felaktiga åsikter måste kunna framföras utan att man drabbas av konsekvenser i form av avskedanden, omplaceringar o.dyl. Här har vi en grundbult i yttrandefriheten. Ingripande kan göras med anledning av offentligt framförda åsikter men då krävs att det handlar om förtal, hets mot folkgrupp osv. Ingen har hävdat att Lambertz framförda uppfattningar skulle strida mot svensk lag.

Christer-van-der-QvastNästa problem är att åsiktsingripandet mot Lambertz görs mot en person som råkar vara domare i Högsta Domstolen. Om massmedia eller regering kan tvinga bort domare från tjänstgöring i domstol då är ju domstolars självständighet underminerad och därmed i förlängningen också rättssäkerheten och maktbalansen mellan regering, riksdag och domstolar.Margitt-Norell

Summa summarum: under ett decennium har drevet gått mot Quick som manipulerats att erkänna 36 mord, i stort sett inga avvikande röster till mannens försvar har hörts under denna tid.

Därefter har sent, sent omsider massmedia och rättsväsende nyktrat till och gjort ”helt om marsch” . Om någon nu dristar sig att försvara den gamla, nu övergivna uppfattningen om Quick som massmördare, ja då går drevet igen och nu mot dissidenten.

Är Sverige en nation av mesar?

Så megatokigt att det är underhållande.